Spring naar de inhoud

Witte Donderdag 2024

Licht
Jezus is voor mij als licht dat altijd schijnt.
Ik noem Hem ‘licht’ als het donker is in mijn binnenste, krachtig licht om ook dan mijn weg verder te gaan.
Ik noem hem ook licht als ik het zie zitten in het leven.
Zo is Hij voor mij Licht in tij en ontij!

Gezalfde
De geest van God bezielde Jezus- vervulde Hem met kracht en met steeds nieuwe inspiratie. Hij is de Christos- de gezalfde- de Messias- die ons wil raken – aanraken in het beste van onszelf.

Herder
Jezus draagt als een Goede Herder zorg voor ons allen.
Zoals de schapen van de kudde de stem van de herder kennen,
zo kent Jezus ook elk van ons en zal Hij voor ons zorgen en ons beschermen.
Wie Zijn volgeling wil zijn, hoeft nooit bang te zijn
want Jezus zal er steeds zijn voor ons
en brengt ons, als een Goede Herder, weer op het rechte pad als we eens afdwalen.

Lam
Jezus is niet alleen Herder maar tegelijk ook Lam.
Zo drukken we uit dat Hij ook deel is van de kudde en als meest kwetsbaar lid ervan geen macht nastreeft.
We noemen Hem Lam omdat Hij onschuldig is, omdat Hij geweldloos en vredig wil samenleven met iedereen welke kleur, godsdienst of cultuur hij ook heeft .

Deur
Je kan Jezus zien als een deur. Een deur als toegang tot een nieuwe wereld waar je binnen stapt en leert om even stil te staan, om anders te gaan kijken, om je af te vragen: ‘Zijn onze normen en wetten wel OK? Sluiten we er niemand mee uit? Hebben we oog voor de minstbedeelden?’ En dan merk je dat, juist daardoor, er steeds nieuwe deuren voor je opengaan.

Weg
Jezus is de weg, de levensweg, de weg tot verlossing. Hoe geruststellend is dat voor ons te weten dat Hij op aarde leefde om ons de weg te tonen en wij kunnen Hem daarin gewoon volgen. Nog dit: een weg betekent vooruitgaan en dat willen wij zeker!

Brood
Brood en leven liggen erg dicht bij elkaar. Mensen zeggen ook dikwijls dat ze iets of iemand broodnodig hebben. Als we, samen met Johannes, spreken over Jezus als ‘brood ons gegeven’ benadrukken we daarmee dat we Hem nodig hebben om te leven en gelukkig te zijn.

KERK ZIJN

Er leefde eens een mens
zó als mens, dat we er
nu nog over praten.
Een mens zó in relatie
met zichzelf en met anderen,
dat er sprake was van God.

Die mens gaf warmte af,
zoals Licht dat doet
en mensen kwamen
om Hem te zien en te voelen.

Toen verlangden er mensen te leven,
zoals die Mens dat voorleefde:
zij deelden alles met elkaar
zij werden Warm en Licht
zij deden Recht
en trokken onweerstaanbaar nieuwe mensen aan.

Zo’n mens van Licht en Warmte worden…
wil ik wel,
een mens van God zijn…
lijkt mij wel.

Volgens die Mens…
lúkt het wel.

Tekst van Vera Huijgen