Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

  

Onze 26 eerste communicanten kwamen in twee groepjes coronaproof samen op
10 januari 2021.

Wij deden een leuk kennismakingsspel en zochten daarna naar de sleutel van de kerk. Zo onthulden wij ons thema :
,,Jezus, de sleutel tot je hart !’’

In de kerk luisterden en keken wij naar het toneeltje over de roeping van de leerlingen.

 

 

 

En natuurlijk is er zoals elk jaar ook een communielied dat enthousiast door de kinderen werd gezongen en dat wij spoedig ook aan de gemeenschap willen laten horen.

 

 

 

*************************************************************************************************************************

 

 

Kijk eens om je heen,
wees eens stil en luister,
de wereld komt op je af,
loop eens langs de oever van het leven.
Mensen, - grote, kleine mensen –
zij roepen,
zij hebben je nodig.
Het is een kind, een zieke, een leerling,
Een kerkganger, een eenzame, een opgejaagde,
Er is iemand die roept om mij, om jou,
Die ons oproept,
Een beroep doet,
Ons aanzet tot zegen,
Er is een mens die je roept.

God, die ons roept,
God, die ons zoekt,
God, die niet langs ons heen kijkt,
maar ons ziet,
en herkent wie we kunnen zijn,
In de naam van die God,
zijn wij hier (digitaal) samen,
om te zoeken,
om te roepen,
om te zien
om thuis te komen bij Hem


.

 

Het is God die ons roept:
Het komt er nu alleen op aan dat we horen.

 

Velen worden geroepen door God. In de lezingen van vandaag zijn dat de kleine Samuel en de twee vissers Simon en Andreas. Verhalen van lang geleden, maar verhalen die voor ons nog altijd herkenbaar zijn. Verhalen die uitnodigen om te groeien en te worden tot wat God in ons ziet.

 

Jezus laat zich dopen - zondag 10 januari 2021

'Ga verder naar start!'
Natuurlijk denk je dan aan een populair gezelschapsspel.

Maar over dat spel gaan we het nu niet hebben...

We vonden gewoon dat deze zin goed samenvat wat er omging in de mensen die zich door Johannes lieten dopen.
Ze waren klaar voor een nieuwe start, een nieuw begin, een ander leven.

Een leven vrij van hebzucht, een leven voor elkaar!

Kijken jullie mee?

 

Ook benieuwd geworden naar dat mooie verhaal over Artaban, de vierde koning?
Druk op 'lees verder' en laat je meenemen...

 

Andy Warhol - Geboorte (1957)

 

 

God is het licht over hemel en aarde
zijn licht is als een lamp in een nis
een lamp in een glas
een glas van sterrenschitter
brandend aan geheiligd olijfhout
niet uit oost niet uit west
en ook al raakte vuur haar niet aan
toch vlamt de olie uit zichzelf
licht boven licht
tot zijn licht
leidt God wie hij wil

Koran - Soera 24, vers 35

 

 

 

Zullen wij dan, jij en ik, 
dit jaar eens de tijd nemen om gelukkig te zijn
door een klein stukje wereld te herscheppen.
Niets groots, niet met veel geld, 
maar met kleine stapjes en
met een groot hart ervoor gaan.

Zullen wij dan, jij en ik, 
dit jaar eens de tijd nemen om gelukkig te zijn
door nog meer solidair te zijn met anderen.
Eens extra vriendelijk zijn, extra luisteren, extra steun bieden,
met woorden en daden die verbinden.

Zullen wij dan, jij en ik, 
dit jaar eens de tijd nemen om gelukkig te zijn
door niet te blijven hangen in wat niet kan of mag,
door het licht van God niet te ver te zoeken, 
maar het met verwondering te ontdekken in onszelf en de mensen om ons heen.

Zullen wij dan, jij en ik, 
voor dit nieuwe jaar elkaar moed wensen 
om te doen wat we kunnen.

GELUKKIG NIEUWJAAR !

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************

               

Met een lichtje, een dekentje en iets om te drinken,
zo maakten onze Jippers en hun begeleiding het gezellig voor hun computerscherm.

Verschillende opdrachten wisselden mekaar af (zoals oa ‘zeg eens euh’, maak een selfie, stuur iemand die je nauw aan het hart ligt een foto van een kaarsje, raad wat ik teken en herken je wat ik uitbeeld?) .  We vertelden aan elkaar over dingen waar we warm en blij van worden, over hoe we de feestdagen nu beleven, welke acties we kennen voor de warmste week, en wat we minder leuk vonden de voorbije tijd.  

Enkele sfeerbeelden :

 

Inleiding bij het evangelie

Over de geboorte en de jeugd van Jezus weten we maar heel weinig. Slechts twee van de vier evangelisten, Matteüs en Lucas, vertellen daar enkele verhalen over. Met die verhalen willen ze niet uitleggen hoe het allemaal precies gebeurd is. Dat wisten ze waarschijnlijk zelf niet. Het zijn geloofsverhalen, waarmee ze wilden uitdrukken wat ze zelf over Jezus geloofden. Bijvoorbeeld, dat Jezus de Messias was die al zo lang door het volk Israël werd verwacht. Messias betekent 'gezalfde'. Want een koning werd gezalfd, en het volk verwachtte een nieuwe koning die hen zou bevrijden.

Lucas vertelt zo'n verhaal over Jezus' kindertijd. Zoals alle vrome ouders brengen ook Jozef en Maria hun eerstgeboren zoontje op de veertigste dag na zijn geboorte naar de tempel, om het daar aan God op te dragen. Lucas vertelt dat het jonge gezin daar twee bijzondere mensen ontmoette. Simeon, 'een rechtvaardige en vrome man', dat wil zeggen iemand die de joodse wet onderhield. En Hanna, 'een profetes'. Je zou kunnen zeggen dat deze twee mensen 'de Wet en de Profeten' vertegenwoordigen, de belangrijkste boeken van het geloof van Israël. Zij begroeten het kind Jezus als de langverwachte Messias en daarom prijzen zij God. Lucas nodigt zijn lezers om dat ook te geloven: dat Jezus vanaf zijn geboorte de beloofde Messias is, de bevrijder die door God werd gestuurd.

Gelezen bij Paul Kevers in Samuel, uitgeverij Averbode, 2002, nr. 4 (Bijbel in 1000 seconden)