IMG_2187-small.jpg


Zondag 14 juni 2020

11u00  Eucharistieviering

  

In deze vreemde en afstandelijke Corona-tijden wou de Jip-begeleiding toch een beetje licht en vreugde brengen.

Omdat de jippers elkaar nu niet ‘in het echt’ mochten zien en alle activiteiten werden afgelast, bracht de begeleiding de

Jippers op de hoogte via een krant. Dit krantje werd bij alle Jippers gebust.

 

Een belangrijk item mag vandaag hier gepubliceerd worden:

Wisten jullie dat de Jip-werking in onze parochie gestart is in september 1999?

Dat betekent dat JIP 20 jaar bestaat! Hoog tijd om dit, met de nodige social distance, te vieren.

We zijn toen gestart bij de letter A: en de groep koos toen de naam 'Anker'. Kennen jullie de andere namen?

(In het krantje staat een woordzoeker om ze allemaal te zoeken).

Dit jaar wordt Jip W verwelkomd!

 

Verder in het krantje een ‘wie is wie?’ met foto’s van de begeleiders in hun kindertijd,

een heuse zoektocht voor het gezin (met de app ‘what 3 words’),

een opdracht voor de eerstvolgende bijeenkomst

én de volledige agenda voor het volgende werkjaar.

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

 

 

Beste allemaal

Op deze feestdag van Pinksteren voelen we ons dit jaar wel heel nauw verbonden met de leerlingen van Jezus. De leerlingen waren bang en hadden zich opgesloten; ze voelden zich in een uitzichtloze situatie.
De meesten onder ons bleven veilig ‘in hun kot’, ook bang voor wat komen zou.
We kunnen nog steeds niet samen vieren in ons kerkgebouw, maar we blijven met elkaar verbonden en zoeken andere manieren om met mekaar in contact te komen.

We zien overal om ons heen creatieve ideeën ontspringen om de zwakken te beschermen. We merken een ongeziene bezieling van zo veel mensen!
De leerlingen van Jezus zouden uit zichzelf allicht niet buiten gekomen zijn! Ze hadden de geestelijke aanwezigheid van Jezus, in de vorm van de heilige Geest, nodig om tot actie over te gaan.
Ook wij proberen stilaan wat muren af te breken en deuren te openen en hopen jullie te kunnen blijven bezielen!

 

 

Heer ontferm u: https://youtu.be/8bWQa_0kmJc

 

Gebed om Gods Geest te vragen.

 

Om de Geest van wijsheid bidden wij;

Dat wij wegen zien en God horen

in een wereld vol dwaasheid.

 

Om de Geest van verstand bidden wij;

Dat wij spreken met verstand van zaken,

en de tekens van de tijd verstaan.

 

Om de Geest van onderscheid bidden wij;

Dat wij leren wat goed is en kwaad,

wat recht is en slecht, voortgang en ondergang.

 

Om de Geest van sterkte bidden wij;

Dat wij het zwakke beschermen

en onze krachten beheren.

 

Om de Geest van kennis bidden wij;

Dat wij onze beperkingen erkennen

en creativiteit ontplooien.

 

Om de Geest van ontzag bidden wij;

Dat er eerbied is in ons voor de schepping

en respect voor Gods naam.

 

Om de Geest van liefde bidden wij;

Dat het vuur van enthousiasme in ons midden blijft branden,

dat wij mensen van God zullen zijn,

zijn woord als een lamp voor onze voet

en als een licht op ons pad.

 

 

Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11

De tekst ’Bijbel in gewone taal’ (Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1718-1719)

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. De gelovigen spreken vreemde talen Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

 

 

Evangelie (Joh. 20, 19-23)

19 Op de avond van de eerste dag van de week

waren de leerlingen bij elkaar.

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.

Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’

20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede’, zei Jezus nogmaals.

`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’

22 Na deze woorden ademde Hij over hen.

`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.

23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;

als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

KBS Willibrord 1995

 

 

Ze zijn met 10 dit jaar, 7 jongens en 3 meisjes.

Een enthousiast groepje jonge mensen die op 3 mei in St. Jozef Coloma hun Plechtige geloofsbelijdenis zouden uitspreken. 

Maar het Coronabeestje besliste hier anders over en deze feestviering kon (zoals ook alle andere vieringen) niet doorgaan. 

Als nieuwe datum werd zondag 6 september voorlopig vastgelegd. 

Duimen maar dat Sedar, Simon,Cas, Toon, Jonathan, Arthur, Merel, Eva, Katharina en Wannes dan kunnen schitteren in hun viering!

 

 

*********************************************************************************************************************************

 

**********************************************************************************************************************

Marleen, Veerle, Manja, Floran en Chris heten jou van harte welkom!

We hebben heel veel duiding gevonden. We geven een kerngedachte mee en wie meer wil lezen, vindt zeker, door het klikken op de linken, "voeding" voor elke dag van deze week.

We wensen jou veel leesplezier en ons gebed is gevuld met moed en hoop voor jou!

 

Gebed: De heer is mijn licht – (Erwin Roosen - naar psalm 27) 

De Heer is mijn licht

en mijn vreugde.

Voor niets of niemand

moet ik nog bang zijn.

 

Wanneer ik eenzaam

of verdrietig ben,

kan ik bij Hem schuilen.

Hij laat mij nooit alleen!

 

Zelfs als alles en iedereen

tegen mij lijkt te zijn,

dan nog mag ik

bij Hem thuiskomen.

 

Hij is mijn burcht!

Wie zou ik zijn zonder Hem?

Voor Hem wil ik juichen,

spelen en zingen.

 

Veertig dagen na Pasen vieren wij Onze-Heer-Hemelvaart. In normale omstandigheden zit onze kerk vol voor de eerste communie. Door het breken van het brood blijven wij tijdens dit feest over de generaties heen Jezus herdenken.

Nu is ons kerkgebouw leeg. Dit betekent echter niet dat de levende niet meer verder leeft in mensen. Met Hemelvaart sluiten wij in de liturgie een periode af van de aardse Jezus. Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt. De kerk van de levende herinnering begint. Dit was ook zo 2000 jaar geleden bij de eerste Christenen. Maar ook vandaag worden wij uitgenodigd door woorden en daden om de herinnering levende te houden.

Een mooi door ons aangepast tekstje uit een liturgieviering van de Dominicanen van Schilde-Bergen (Federatie Kana) illustreert dit:

Christus is ten hemel opgevaren

Maar hij is niet weggevaren

Sta daar niet te kijken naar de hemel

De hemel is hier beneden

Kijk hoor en voel

Hoe Jezus van Nazareth

Verder leeft in mensen

Kijk in de ogen van hartelijke mensen

Die tijd maken voor de medemens

En je zal hem zien

Luister naar de woorden die ze spreken

En je zal Hem horen

Zoek de vreugde en de kracht die ze halen

Uit zijn manier van leven

En je zal zijn aanwezigheid voelen

Kijk, luister en voel en je zal merken

Hij leeft verder

Niet alleen bij God

Maar onder ons

Op zoek naar

Tijdens het laatste avondmaal, net nadat Judas vertrok om hem te verraden,

had Jezus nog een indringend gesprek met zijn vrienden: 

 

Naar Johannes 14: 15-21

Als jullie écht van mij houden,

probeer dan te leven zoals ik.                                            

Doe de dingen waar ik zo veel waarde aan hecht!

Je zal voelen dat je niet alleen staat,

enthousiasme zal je voortdrijven.

Onze energie is niet te stoppen.

 

Maar je zal ook de waarheid zoeken,

en daar zal niet iedereen blij mee zijn.

Laat het niet aan je hart komen,

doe wat gedaan moet worden.

Op die manier blijf ik altijd bij jullie!

 

Pleidooi voor de waarheid…

‘De waarheid zoeken’ trok onze aandacht.

Is het maar een idee dat de waarheid vandaag

minder belangrijk is geworden?

En als ze inderdaad haar waarde verloren heeft, wat zijn dan de gevolgen?

En wat moet er gebeuren om dit terug in orde te maken?