Zo. 05 juli 2020

11.00 u : Eucharistieviering

**********************

Zo. 12 juli 2020

11.00 u. : Eucharistieviering

***********************

Zo. 19 juli 2020

11.00 u. : Gebedsviering

**********************

 


 

Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité beslist om vanaf zaterdag 11 juli ’20 het dragen van een mondmasker ook verplicht te maken tijdens de vieringen in de kerk.

Natuurlijk zullen we deze richtlijn ook in Coloma respecteren.

Verder verandert er niets! We blijven onze handen ontsmetten bij het binnenkomen, we worden naar onze plaats begeleid en de communie wordt rondgebracht.

En we blijven genieten van onze samenkomsten natuurlijk!

*********************************************************************************************************************************************

 

Op 14 juni, Sacramentsdag en Vaderdag, was het zover! We vierden opnieuw samen.

Met de ploeg hadden we de inrichting van de kerk netjes voorbereid volgens

de coronavoorschriften. We wilden een feestelijke viering…!

Hoe blij waren we dat zoveel mensen aanwezig waren,

iedereen op veilige afstand van mekaar maar zichtbaar gelukkig.

Het deed zoveel deugd dat we er weer allemaal waren:

iedereen hunkerde naar het samen zijn in de eucharistie.

Dankjewel voor jullie trouw na 3 maanden quarantaine!

 

Pieter schreef het zo:

Was het ballingschap

Waaruit wij moesten teruggebracht?

Noodtijd waarin een psalm gedijt

Met woorden van diep verdriet

Van wanhoop en onzekerheid

Van angst en van verlatenheid

Klanken ook van hoop

Van weer opnieuw beginnen

Van bijna zekerheid dat 

Alles wel ten goede keert.

Zo’n ballingschap was het niet.

Een vreemd in zichzelf gekeerd zijn

Een aarzelend sporadisch buiten zijn

Meer zwaaien dan praten

Meer ruimte dan nabij.

Afgebroken vasten

De goede week nog meer dan ooit

In haar stilte neergelegd

Een paasfeest zonder mensen bij elkaar

Een straat, een stad alleen.

Toren die geen mensen riep

Maar maande tot applaus

Voor werkers en voor zorgers.

Lange stille tijd voorbij

Van jonge lente tot het volle groen

van uitzien naar hier samen zijn.

 

 

******************************************************************************************************************************************************

Op zondag 14 juni 2020 mogen we terug vieren.

En daar hebben we met zijn allen enorm naar uitgekeken!!

 

Natuurlijk willen we elkaar beschermen, dus houden we ons aan alle veiligheidsmaatregelen.

En dat zijn er heel wat…

Zo mogen er max. 100 mensen op hetzelfde ogenblik in de kerk, we houden ons aan de vertrouwde 1,5m afstand en we kunnen helaas geen handen schudden of een zoen geven. Ook niet tijdens de vredeswens.

Het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden, maar is niet verplicht.

Het wijwatervat mag niet gevuld worden, maar dat deden we eigenlijk al lang niet meer. Dat zal dus geen moeite kosten.

 

Kunnen we alles even in detail overlopen?

Voor de viering

 • Er wordt een looprichting aangegeven op de vloer. We komen binnen langs de rechterdeur in het portaal. Je doet dit best op een veilige afstand van elkaar en per gezin of ‘bubbel’.
 • Handhygiëne is belangrijk, dus we hebben ontsmettingsgel voorzien.
 • Iemand van de ploeg begeleidt je naar je plaats (en dit blijft jouw plaats tijdens de viering, niet verhuizen aub!). Hierbij ‘vullen’ we de kerk van voor naar achter. Wie tot dezelfde bubbel behoort kan naast elkaar zitten, tussen de verschillende personen of bubbels op één rij voorzien we steeds 1,8m afstand (=3 stoelen breed).
 • De rijen staan 2m uit elkaar, er is geen middengang meer.

 

Tijdens de viering

 • Blijft iedereen op zijn/haar plaats zitten (en indien het om één of andere reden niet kan, volg je de correcte looprichting).
 • Tijdens de communie wordt de hostie bij jou gebracht (wie de communie uitreikt doet dit met de nodige aandacht voor veiligheid: handen ontsmetten, handschoenen, mondmasker, geen aanraking). Wens je (nog) geen communie te ontvangen, dan mag je dat gerust aangeven.
 • Er worden -zoals reeds gezegd- bij de vredewens geen handen geschud (er is een veilig alternatief -op afstand- voorzien!). Ook geen handen gegeven tijdens het ‘Onze Vader’.
 • Er is geen omhaling tijdens de viering. Achteraan zal een mandje klaarstaan, wie wil kan daar een bijdrage in laten dwarrelen bij het verlaten van de kerk.

Na de viering

 • We verlaten de kerk in omgekeerde volgorde: de achterste rijen eerst (dit natuurlijk met de nodige afstand).
 • Je houdt rechts aan en gaat door de rechterdeur naar buiten (vanuit de kerk richting Tervuursesteenweg gezien dus).
 • Ook op het kerkplein behouden we de nodige afstand (geen ‘samenscholing’ aub).

 

Alvast bedankt om je aan deze maatregelen te houden.

Zo houden we elkaar gezond!

 

hartelijke groetjes van de ploeg,

en tot zondag!

 

*******************************************************************************************************************************************************

 

   ZON belichten

De meesten van jullie kennen natuurlijk onze vereniging ZON (Zorg Om Naaste).

Toch willen we ZON even terug belichten. Neen, niet om financiële steun te vragen.

Dat mag natuurlijk wel, maar is nu niet onze hoofdbedoeling.

We willen graag andere hulp van jullie.

 

Al jaren willen wij binnen de parochie een vangnet zijn voor mensen die om de een of andere reden buiten of tussen de mazen van het Belgische sociaal systeem vallen. Wij bedelen voedselpakketten, helpen met administratie, soms geven we hulpgeld of een kleine lening of volstaat een goed gesprek. Zo veel mogelijk gaan we samen op zoek  naar externe hulp. Steeds trachten wij mensen sterker in het leven te laten staan.

Zeker in deze coronatijden zijn er heel wat mensen die problemen hebben op vlak van voedsel, inkomen, wonen. Maar die mensen komen meestal niet zelf bij ons aankloppen. Buren zien of horen echter wel vaker dat er iets schort. Het zijn jullie dus, die signalen opvangen.

Daarom onze vraag aan jullie: activeer die signaalfunctie zoveel mogelijk. Een tip hiervoor: download een tekening van ‘Kleuren voor Kansen’, een actie van Welzijnsschakels vzw (http://biestig.eu/kleurenvoorkansen/), kleur ze of laat ze kleuren door kinderen of kleinkinderen en hang ze voor je raam. Zo maak je duidelijk dat jij aandacht hebt voor het probleem.

Als je weet hebt van mensen die wij via ZON zouden kunnen helpen, speel ons dan hun gegevens door. Wees gerust, wij behandelen elke vraag met de nodige discretie.

Hoe doe je dat concreet? Liefst via ons algemeen mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Bel je liever, neem dan contact op met het nummer 0495/62 35 99. Je kan ook iemand van ons persoonlijk aanspreken.

Wil je meer info? Lees dan verder op de website van onze parochie: https://parochie-coloma.be/index.php/verenigingen/zon

Wij rekenen op jullie hulp! Laat ZON verder schijnen.

 

De trekkers van ZON

 

********************************************************************************************************************************************************************

Schooljaar 2020- 2021

Inschrijvingen starten voor nieuwe leden vanaf 10 juni 2020.

Lidgeld:
Bij betaling voor 15 augustus: € 60
Bij betaling na 15 augustus : € 65
De betaling is bindend, er worden geen terugbetalingen gedaan!

1ste les schooljaar 2020-2021: 5 september 2020
Iham polyvalente zaal Bautersemstraat Mechelen

Groep 1 (schoolgaande kleuters tot 4 j) van 10 uur tot 11 uur
Groep 2 (4j ( 4j in sept) en 5 jarigen) van 11 tot 12 uur
De groepsindeling hangt af van de inschrijvingen per leeftijd. De juffen delen de groepsindeling voor 1 september mee.

De kleuters dragen een short en T-shirt en sportschoenen.

Rekeningnummer: Kleuterturnen Coloma BE09853-8801320-57 Gelieve steeds de naam en de geboortedatum van uw kleuter te vermelden! Gelieve bij betaling eveneens naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer door te mailen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Zo krijg je na betaling een bevestigingsmail van de inschrijving.

***********************************************************************************************************************************************************************

 

In deze vreemde en afstandelijke Corona-tijden wou de Jip-begeleiding toch een beetje licht en vreugde brengen.

Omdat de jippers elkaar nu niet ‘in het echt’ mochten zien en alle activiteiten werden afgelast, bracht de begeleiding de

Jippers op de hoogte via een krant. Dit krantje werd bij alle Jippers gebust.

 

Een belangrijk item mag vandaag hier gepubliceerd worden:

Wisten jullie dat de Jip-werking in onze parochie gestart is in september 1999?

Dat betekent dat JIP 20 jaar bestaat! Hoog tijd om dit, met de nodige social distance, te vieren.

We zijn toen gestart bij de letter A: en de groep koos toen de naam 'Anker'. Kennen jullie de andere namen?

(In het krantje staat een woordzoeker om ze allemaal te zoeken).

Dit jaar wordt Jip W verwelkomd!

 

Verder in het krantje een ‘wie is wie?’ met foto’s van de begeleiders in hun kindertijd,

een heuse zoektocht voor het gezin (met de app ‘what 3 words’),

een opdracht voor de eerstvolgende bijeenkomst

én de volledige agenda voor het volgende werkjaar.

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

 

 

Beste allemaal

Op deze feestdag van Pinksteren voelen we ons dit jaar wel heel nauw verbonden met de leerlingen van Jezus. De leerlingen waren bang en hadden zich opgesloten; ze voelden zich in een uitzichtloze situatie.
De meesten onder ons bleven veilig ‘in hun kot’, ook bang voor wat komen zou.
We kunnen nog steeds niet samen vieren in ons kerkgebouw, maar we blijven met elkaar verbonden en zoeken andere manieren om met mekaar in contact te komen.

We zien overal om ons heen creatieve ideeën ontspringen om de zwakken te beschermen. We merken een ongeziene bezieling van zo veel mensen!
De leerlingen van Jezus zouden uit zichzelf allicht niet buiten gekomen zijn! Ze hadden de geestelijke aanwezigheid van Jezus, in de vorm van de heilige Geest, nodig om tot actie over te gaan.
Ook wij proberen stilaan wat muren af te breken en deuren te openen en hopen jullie te kunnen blijven bezielen!

 

 

Heer ontferm u: https://youtu.be/8bWQa_0kmJc

 

Gebed om Gods Geest te vragen.

 

Om de Geest van wijsheid bidden wij;

Dat wij wegen zien en God horen

in een wereld vol dwaasheid.

 

Om de Geest van verstand bidden wij;

Dat wij spreken met verstand van zaken,

en de tekens van de tijd verstaan.

 

Om de Geest van onderscheid bidden wij;

Dat wij leren wat goed is en kwaad,

wat recht is en slecht, voortgang en ondergang.

 

Om de Geest van sterkte bidden wij;

Dat wij het zwakke beschermen

en onze krachten beheren.

 

Om de Geest van kennis bidden wij;

Dat wij onze beperkingen erkennen

en creativiteit ontplooien.

 

Om de Geest van ontzag bidden wij;

Dat er eerbied is in ons voor de schepping

en respect voor Gods naam.

 

Om de Geest van liefde bidden wij;

Dat het vuur van enthousiasme in ons midden blijft branden,

dat wij mensen van God zullen zijn,

zijn woord als een lamp voor onze voet

en als een licht op ons pad.

 

 

Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11

De tekst ’Bijbel in gewone taal’ (Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1718-1719)

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. De gelovigen spreken vreemde talen Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

 

 

Evangelie (Joh. 20, 19-23)

19 Op de avond van de eerste dag van de week

waren de leerlingen bij elkaar.

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.

Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’

20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede’, zei Jezus nogmaals.

`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’

22 Na deze woorden ademde Hij over hen.

`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.

23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;

als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

KBS Willibrord 1995