Spring naar de inhoud

Palmzondag 2024

Vandaag is het Palmzondag. Christus wordt als een grote ster onthaald in Jeruzalem. De hele stad staat op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen – iedereen wil en moet hem zien …
Ook voor ons is het vandaag nog altijd verrassend dat er in het evangelie mantels op de grond liggen. Onze kinderen leren we van jongs af aan dat ze hun jassen niet zomaar op de grond kunnen laten slingeren.
En het verhaal wordt nog eigenaardiger als je erbij bedenkt dat het de bedóeling was dat Jezus er met een ezel zou over rijden…..!
Maar dat is wellicht juist de belangrijkste boodschap van het hele palmzondag-gebeuren: dat onze ‘christelijke’ mantel er één van dienstbaarheid zou moeten zijn. Dat we niet altijd op onze strepen moeten staan. Dat we moeten kunnen erkennen dat we uiteindelijk allemaal Gods kinderen zijn en dat er weinig verschil is als we durven om onze mantels en kleren af te leggen.
In het verhaal van de palmstoet, heeft niemand er moeite mee om zijn mantel af te doen, om ze voor Jezus op de ezel en op de grond te leggen. Maar in de dagen daarop moet er nog veel gebeuren.

We vertellen vandaag over Jezus, en wat hem allemaal overkomen is in Jeruzalem, tweeduizend jaar geleden. Dat hele gebeuren staat in de schaduw van het kruis en sindsdien herkennen we elkaar als christenen precies aan dat kruisteken.

Palmtakken, jullie kosten helemaal niets, wij krijgen je elk jaar opnieuw op deze zondag. En ook al wordt alles duurder, jij doet er niet aan mee. Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag. Want jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging zes dagen vóór zijn lijden.
Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, naar de droefheid van Goede Vrijdag, naar rouw van stille zaterdag.
Als we jou vasthouden, hebben we als het ware de Hoop in handen. Het is iets heel kleins, maar het helpt je om door de Goede Vrijdag heen te komen.
Jij bent ook al iets van Pasen, ons nu al gegeven. Gezegend ben je. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit!
Zegen daarom alle mensen die deze palm een plaats geven in hun huis, op hun land en op de weg die ze gaan. Zegen allen die metterdaad geloven in dit teken van leven en vrede. Zegen hen waar ter wereld ook met uw naam: Vader, Zoon en Heilige Geest.