Spring naar de inhoud

Huwelijk

Wil je voor de kerk trouwen? 
Van harte gefeliciteerd met deze grote stap in je leven! Onze geloofsgemeenschap wil jullie graag ondersteunen bij die keuze.

Trouwen voor de Kerk is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend. Het vraagt veel moed, geloof en inzet om je leven te willen delen met een partner. Het huwelijk is een stevig engagement: een belofte om je JA-woord elke dag en in heel verschillende situaties waar te maken.

‘Trouwen veronderstelt niet alleen dat je weet met wie je een liefdesrelatie aangaat. Mensen die trouwen zijn er ook van overtuigd dat hun onderlinge liefde zo sterk is geworden dat ze zich voor altijd aan elkaar kunnen hechten. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Wel beloven ze in alle omstandigheden van het leven op elkaar te kunnen rekenen. Dat blijft een risico. Niemand kan verzekeren dat het hun zal lukken. En toch is hun vertrouwen in elkaar zo groot dat ze het wagen’
(Uit de brochure Over huwen in de kerk, Nationale Raad voor Gezinspastoraal, Brugge)

Maar wie trouwt kan ook op veel sympathie en steun rekenen van familie, vrienden en kennissen. Trouwen voor de kerk is immers geen privé-zaak. Een huwelijk aangaan is een publieke daad, een sociaal engagement. De gelovige gemeenschap engageert zich ook tegenover elk koppel dat voor de kerk huwt. Ze erkent hen als gehuwden en belooft hen te steunen in de realisatie van hun jawoord.

Interessante website: Gezinspastoraal: https://www.gezinspastoraal.be/page/huwelijksvoorbereiding/
Trouwen in Coloma? Klik op trouwen@parochie-coloma.be
Aanmelden en aanvragen voor een huwelijk dienen te gebeuren via het aanvraagformulier op www.kerkmechelen.be