Spring naar de inhoud

ZON

Wat doen we?

België heeft een zeer degelijk systeem om de inwoners sociale zekerheid te bieden.
Toch zijn er mensen die om één of andere reden geen toegang (meer) hebben tot dit systeem.

ZON wil een vangnet spannen en deze mensen opvissen. Het is onze bedoeling om mensen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen en dit op een structurele manier.

Wie zijn we en waarom doen we het?

ZON werkt als feitelijke vereniging onder de vleugels van de gemeenschapsploeg van Sint-Jozef Coloma.
Onze activiteiten beperken zich dan ook tot het gebied binnen de driehoek Leuvense vaart – Barebeek – Brusselsesteenweg.

We werken uitsluitend met vrijwilligers die zelf bepalen hoe ver hun engagement gaat.

Wij vertrekken vanuit onze christelijke inspiratie, wat concreet betekent dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Daarbij helpen we liever 10 personen ‘te veel’, dan 1 iemand te weinig.

Hoe werken we?

ZON verleent veel soorten hulp en ondersteuning:
– Voedselhulp
– Geldelijke steun (in de vorm van een lening of een aankoopcheque)
– Advies
– Een goed gesprek
– Begeleiding naar externe hulp

Het gebeurt maar zelden dat mensen in problemen zelf komen aankloppen, dus zijn we aangewezen op de voelhorens van de Coloma-gemeenschap.
Bij een hulpvraag starten we steeds met een huisbezoek om de concrete problemen in kaart te brengen. Wij willen onze hulpvragers heel goed leren kennen en hun levensomstandigheden ernstig in beeld brengen. Op die manier kunnen we hun aangepaste hulp bieden en hen toch zoveel mogelijk de regie in eigen handen laten houden.

Uiterlijke zaken (zoals het bezit van een mooie TV, smartphone, huisdieren,…) leiden ons niet af van de werkelijke noden. Maximaal respect voor de hulpvrager staat voorop.

Wij laten niemand zomaar los en houden zoveel mogelijk contact.

Over welke werkmiddelen beschikken we?

ZON werkt zonder subsidies en moet dus zelfbedruipend zijn.
Schenkingen van parochianen, organisaties en andere instanties moeten onze uitgaven dekken.
Voor schenkingen van min.  40,- euro op jaarbasis kan een fiscaal attest afgeleverd worden (zie verder!).

Op welke hulp doen we een beroep?

Wij werken nauw samen met de Sint-Vincentiusvereniging, met het Sociaal Huis Mechelen (OCMW), met sociaal assistenten, met straathoekwerkers,…
Waar nodig verwijzen wij door naar de professionele hulpverlening. 
Het is duidelijk: we doen dit niet alleen!

Hoe kan je ZON steunen?

1) Via actieve inzet

 • We zoeken ‘meedenkers’ en ‘meedoeners’.
  Bijvoorbeeld om iedere maand voedselpakketten te bezorgen.
  Indien je met ZON wil meewerken, kan je je gegevens doorsturen naar:
  zon@parochie-coloma.be of je belt naar het nummer 015/42.38.05.
 • We vragen alle mensen in Coloma om onze ‘voelhorens’ te zijn.
  Geef ons een seintje op bovenvermeld adres als je vermoedt dat iemand in je omgeving hulp nodig heeft.
  Elk signaal wordt ernstig genomen en met de grootste discretie behandeld.

2) Via financiële steun

We zijn heel fier dat ZON kan rekenen op de maandelijkse financiële steun van heel wat mensen.
Via de ‘Welzijnsschakels vzw’ kan sinds 2018 een fiscaal attest afgeleverd worden bij schenkingen van minimum 40,- euro op jaarbasis.

Wie ons financieel wil steunen kan dus kiezen:

 • Ofwel gaan je giften voor 100% naar onze werking
  Je stort dan op het bankrekeningnummer van ZON BE73 8538 8013 2360 (je ontvangt geen fiscaal attest).
 • Ofwel komen je giften voor 85% naar onze werking en krijg je wel een fiscaal attest.
  Dan moet je storten op rekening BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels vzw met de vermelding “ZON” en het referentienummer “17021”.