Spring naar de inhoud

Vasten – Broederlijk Delen

Ieder jaar werkt de werkgroep Broederlijk Delen een thema uit en begeleidt de liturgische groepjes bij de voorbereiding van de vieringen.

Vasten 2024: Doorbreek! Breek door! Samen voor rechtvaardigheid
Eerste zondag: Regenboog en vredesduif: gerechtigheid breekt door. Gods rijk is vrede
Tweede zondag: Dat Congo mag doorbreken als milieugrootmacht. Gods rijk is gelijkwaardigheid
Derde zondag: Breek door… tot de grond van de zaak. Gods rijk is rechtvaardigheid
Vierde zondag: Duister doorbroken en staan in schitterend nieuw licht. Gods rijk is openheid
Vijfde zondag: Breek de dwang van het eigenbelang. Gods rijk is dienstbaarheid
Palmzondag: Soms breekt de lofzang door. Gods rijk is vreugde
Pasen: Leven breekt door. Gods rijk is leven

Vasten 2023:
Eerste zondag: We staan op voor een rechtvaardige wereld
Tweede zondag: Richting geven aan toekomst
Derde zondag: Water
Vierde zondag: Zien
Vijfde zondag: Verzoening
Zesde zondag: Palmzondag
Pasen

De Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag krijgt extra aandacht.
Het Paastriduüm wordt gevierd met vertegenwoordigers van de hele Emmaüsgemeenschap.

Ten voordele van Broederlijk Delen wordt een narcissenverkoop én een culinaire (solidaire) maaltijd georganiseerd.