Spring naar de inhoud

Vasten – Broederlijk Delen

Ieder jaar werkt de werkgroep Broederlijk Delen een thema uit en begeleidt de liturgische groepjes bij de voorbereiding van de vieringen.

Eerste zondag van de vasten 2023: We staan op voor een rechtvaardige wereld
Tweede zondag van de vasten 2023: Richting geven aan toekomst
Derde zondag van de vasten 2023: Water
Vierde zondag van de vasten 2023: Zien
Vijfde zondag van de vasten 2023: Verzoening
Zesde zondag van de vasten 2023: Palmzondag
Pasen 2023

De Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag krijgt extra aandacht.
Het Paastriduüm wordt gevierd met vertegenwoordigers van de hele Emmaüsgemeenschap.

Ten voordele van Broederlijk Delen wordt een narcissenverkoop én een culinaire (solidaire) maaltijd georganiseerd.