Spring naar de inhoud

Geloofsbelijdenis

Plechtige Geloofsbelijdenis St.-Jozef Coloma

Hey! Lieve …

Kom jij ook graag naar de catechese? Dat vinden wij echt supertof!

We lezen er samen hoe onze goeie vriend Lucas vertelt over het leven van Jezus van Nazaret. En ontdekken wat ‘de droom van een wereld’ van Jezus voor ons betekent.

Niet alleen woorden, maar ook daden, dat vond Jezus belangrijk. Daarom verspreiden we het vredeslicht, zetten we ons in voor mensen die het moeilijk hebben, dragen we zorg voor elkaar,…

Joke en Soetkin gaan een jaartje mee op die weg: niet voor of achter jou, maar naast jou, lekker gezellig… Hopelijk ben je klaar om mee te gaan: wie weet waar we precies belanden?

Info voor de ouders

In onze parochie kan je in het zesde leerjaar je Plechtige Geloofsbelijdenis vieren. De voorbereiding op deze viering wordt begeleid door Joke Lierman en Soetkin De Knijf.

In een 8-tal bijeenkomsten maken zij samen met de jongeren een boeiende reis door het evangelie van Lucas.

In de parochie kiezen we bewust niet voor het Vormsel op 12 jaar, maar voor een ‘Plechtige Geloofsbelijdenis’.

Een eerste stap in de richting van een eigen keuze om verder te gaan op hun pad richting geloven. Een symbolisch heel sterk moment waar we een heel jaar naartoe leven.

Werking

Ieder jaar wordt gewerkt rond een thema. Vorig werkjaar was dat: ‘Hou-vast’, met veel verhalen en muziek over geloof en vertrouwen. In de bijeenkomsten wordt gewerkt met diverse werkvormen, want jongeren van 12 twee uur stilletjes op een stoel laten zitten, dat zou pas een zware opdracht zijn!

Er is geen vast moment van samenkomen maar de bijeenkomsten worden op afwisselende momenten in de week ingepland zodat niet dezelfde jongere telkens zijn wekelijkse hobby moet missen. Af en toe sluiten we aan bij de zondagsviering in de parochie, waarop we ook de ouders van harte verwelkomen.

Afstemmen met de ouders

Op het programma staan twee avonden met de ouders, één keer in het begin van het werkjaar en één keer op het einde want de betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk.

Ook tussendoor waarderen we enorm de inbreng van de ouders, bijvoorbeeld met een getuigenis, een tekst, een lied, een spel,…

De viering

De viering van de Plechtige Geloofsbelijdenis gaat in onze parochie door de derde zondag na Pasen, om 11u.

Geen aparte viering maar een zondagsviering, omdat ook de betrokkenheid van onze ganse gemeenschap belangrijk is. De jongeren zelf hebben een ruime inbreng in deze viering: het moet hun viering zijn!

En daarna?

Twee weken later kunnen de jongeren, ook in de zondagsviering, hun naam opgeven om de Lange weg te gaan, de weg die leidt naar het vormsel op 17-jarige leeftijd. Het is een ‘Lange Weg’ maar een zeer boeiende weg met verschillende activiteiten begeleid in de schoot van de JIP*-werking van onze parochie.

*Jongeren In Parochie

Inschrijven?

Dat kan bij het begin van het 6de leerjaar op het inschrijvingsdocument voor het vormsel.

Nog vragen?

Stuur ons zeker een berichtje op pgb@parochie-coloma.be

Programma voor 2022-2023
– zaterdag 17, zondag 18 december: bezinning/viering rond het Vredeslicht
– zondag 14 mei: geloofsbelijdenis en naamopgave om 11 uur (viering in de kerk)