Spring naar de inhoud

Kerkraad Emmaüs

Opdracht van de kerkraad

De kerkraad, vroeger beter gekend als “de kerkfabriek”, is verantwoordelijk voor de materiële zaken die met de uitoefening van de eredienst te maken hebben.

Sinds het herschikken van de parochies in en rond Mechelen zal de kerkfabriek van Emmaüs waken over de infrastructuren van St.-Jozef Coloma, St.-Martinus, St.-Jan Berchmans, Pius X en St.-Jacob.

Enkele voorbeelden: het kerkgebouw, inrichting van de kerk, gewaden, hosties, wijn, …

Leden van de kerkraad (sinds 05 april 2017)

Er wordt gestreefd om van iedere gemeenschap een lid te hebben binnen de nieuwe kerkraad. Voor Coloma is dat Herman Stevens

René Van Roosbroeck,
voorzitter
Maryse De Smet,
secretaris
Herman Stevens,
penningmeester
Hugo Vandeneede,
lid
Rita Cauwenbergh,
lid
Jan Arnalsteen,
lid van rechtswege
Werking

Leden zijn verkozen voor een termijn van 6 jaar. Om de 3 jaar is er een gedeeltelijke vernieuwing van de leden. Uittredende leden kunnen zich terug kandidaat stellen.
De kerkraad vergadert zo dikwijls als dit nodig is en ten minste 1 x per kwartaal.