Spring naar de inhoud

Goede Vrijdag 2024

We vieren vandaag Goede Vrijdag. In de gebedsdienst, vanavond, gedenken wij de dood van Jezus, de mens-voor-anderen.

Wij erkennen dat lijden en dood deel uitmaken van het leven van ieder van ons. We willen dat niet ergens wegstoppen. Maar omdat we geloven is onze rouw anders: de waakvlam van het leven blijft steeds gloeien. Wij geloven dat dit spoor niet doodloopt.

Uit de voorbeden van deze dag:
We vormen vaak snel onze mening over de andere: die had dan DIT moeten doen, of DAT zeker moeten laten.
Laten we er zorg voor blijven dragen om mild te zijn in ons oordeel. Dat wij anderen niet afbreken, maar altijd trachten op te bouwen.

In dit uur waarop het lijden van Jezus ons stil maakt en wij in zijn kruis het lijden van de wereld herkennen, bidden wij voor alle mensen die zich onbegrepen voelen, zich niet aanvaard weten om wie ze zijn, dat ze zichzelf mogen leren kennen en zichzelf leren aanvaarden zoals ze zijn. Bidden we voor hen die onrechtvaardig behandeld worden, geen recht van spreken hebben, die hun stem niet gehoord wordt, dat ze mensen mogen ontmoeten die hun nieuwe kansen geven.

Wij bidden voor alle leerlingen van Jezus. Dat zij altijd opnieuw mogen leren om Hem te volgen. Geef hun de kracht en de wijsheid om zijn voorbeeld te volgen en Zijn leven te leven. Help hen om steeds dichter bij U te komen en steeds meer te groeien in geloof en liefde.

Wij bidden voor onze ouders en die vanuit de christelijke traditie een voorbeeld voor ons zijn.
Onvoorwaardelijk hebben ze op gevoed met veel liefde.
Laat ons met dezelfde liefde zorgen voor de volgend generatie.

Jezus zei het zelf al: Waar er 2 of drie samenzijn in Mijn naam, daar ben ik in hun midden”. Bidden wij voor elkander. Dat we elke dag opnieuw een klankbord mogen vinden en op verhaal mogen komen…. Of een luisterend oor en een helpende hand bieden aan elke andere.
Waar twee of drie zo samenzijn, is het leven niet meer tegen te houden en bouwen we samen aan onze toekomst!

In dit uur waarin Jezus Christus de uiterste liefde heeft getoond, bidden we voor hen die verdrietig zijn en zich alleen voelen, dat ze mensen mogen ontmoeten die hen troostend nabij zijn.

Wij bidden voor allen die momenteel twijfelen en onzeker zijn in hun geloof. Laat hen voelen dat zij niet alleen zijn in hun worstelingen en dat zij hun twijfels mogen delen met anderen. Geef hen de moed om open te zijn over hun onmacht en om steun te zoeken bij medegelovigen. Wij vragen om uw barmhartigheid voor allen die zich verloren voelen in hun twijfels en die worstelen met het vinden van antwoorden. Help hen om rust te vinden in Uw liefde en om vertrouwen te hebben in Uw plan voor hen.

Laat ons bidden voor alle mensen die bescheiden timmeren aan het Rijk
Gods, Jezus droom van een wereld vol vrede.
Deze kleine stapjes zijn zo belangrijk, en laten we mensen, die geen tafelspringers zijn, dubbel waarderen.

Wij bidden voor elke mens die degene die hem kwaad heeft berokkend kan vergeven. Dat vergt moed, geloof en kracht om boven zichzelf uit te stijgen. Hun vergeving schenkt nieuw leven voor zichzelf en de ander en zo de mogelijkheid om opnieuw te beginnen en verder te gaan in liefde.

In dit uur van eenheid rond het kruis van Jezus de Gezalfde bidden we voor allen die leven in conflict en oorlog. Dat ze mogen blijven geloven dat vrede mogelijk is.

Onze wereld vandaag roept, schreeuwt en buldert …
Kranten vol problemen conflicten … maar het gaat om gewone mensen.
Laat ons dan onze verantwoordelijkheid nemen en niet zwijgen voor valse profeten of politiekers die mensen tegen elkaar opzetten, en in plaats daarvan ons licht werpen op positieve evoluties en daaraan meewerken

Wij bidden voor allen die zich eenzaam voelen in deze wereld. Geef hun de kracht en moed om dapper vol te houden in moeilijke tijden. Laat hen voelen dat zij nooit alleen zijn, maar dat U altijd bij hen bent. Help hen om verbinding te vinden met anderen en om steun te ontvangen van mensen om hen heen. Geef hen hoop en troost, zodat zij weten dat zij geliefd en gewaardeerd worden.

In dit uur van het sterven van Jezus Christus denken we aan onze dierbare overledenen. Dat zij mogen rusten in vrede voor eens en immer.

Laat ons bidden voor ons allen, dat wij vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst. Vertrouwen zorgt voor schoonheid in menselijke relaties en vertrouwen in de toekomst geeft zin en richting aan ons bestaan.