IMG_1605-small.jpg


Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 


Daar we geen Kerst samen konden vieren,
kreeg elk lid een mondmasker met houdertje
en alle contactpersonen een corona-beertje.

 

******************************************************************************************************************************************

‘Soep op de stoep’ was anders dit jaar…
Vooral corona-veilig en met heel duidelijke afspraken.

Maar alles liep bijzonder vlot !
En we hadden deugd van dat babbeltje op de stoep (al was het dan wat verder van elkaar).

Ook de solidariteit was hartverwarmend.
We haalden het ronde bedrag van zo maar eventjes

800 euro bij elkaar, en dat is meer dan andere jaren.

Enorm bedankt iedereen!!

 

Wil je weten welke projecten Welzijnszorg ondersteunt?

Surf dan naar:  https://welzijnszorg.be/wie-help-je

 

**********************************************************************************************************************

Huis met een hart

 

Vierde zondag: 20 december

Huis vol hoop 

De advent is een tijd om God binnen te laten. God die naar ons toekomt, in de gedaante van een hulpeloos kind. Dat kind ligt niet in een wieg met een wollen dekentje,  maar in een schuur, in een voederbak, gedekt met wat stro.

En toch is er een en al vreugde, ondanks die voederbak.

De intense vreugde die elk ouderpaar meemaakt bij de geboorte van hun kind.

“Een geschenk van God”, zeggen we dan dikwijls ontroerd.

De Messias is ook een geschenk van God aan de ganse wereld.

Daarom bereiden wij ons in de advent voor op de komst van Gods zoon in ons midden, in ons huis, een huis van hoop. Daarin beleven wij onze verwachting naar een heilzame toekomst.

 

Inleiding tot de Lezingen

 

Huis van de hoop, die plek waar je mag zijn wie je bent. God is daar waar de mensen zijn/wonen. God kan komen wonen in alle mensen die voor hem open staan.

In de eerste lezing lees je dat God is wie hij is, ook al is dat dan ‘in de ark’, God is geen koning die een paleis nodig heeft. Dat wordt aan David duidelijk gemaakt.

In het evangelie wil Maria God dienen en de geruststelling krijgt dat ze niet bang moet zijn.

 

Huis met een hart

 

Derde zondag: 13 december

Huis voor iedereen-een

 

De viering werd in de kerk van Leliëndaal opgenomen en kan je hier bekijken: 

 

 

We geven hier enkele teksten mee zodat je ze nog altijd kan nalezen.

 

Advent is de tijd van groeiend licht.

De lezingen van vandaag geven aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen.
Mensen van wie het hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen die thuis vast zitten omwille corona …
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.
We kijken uit naar ‘iemand’ die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert in de blijde boodschap. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.

 

Ook zij beleven de advent van 2020 online en steken elke week een kaarsje meer aan.

Hun pagina is een pareltje! Kijk maar…

 

https://www.parochie-coloma.be/index.php/momenten-in-het-leven/vormsel

 

Nu even weinig tijd? Kijk dan al snel even naar het filmpje van Isabelle en Charlotte:

 

 

.                                 ******************************************************************

 

 

 

                                          Huis met een hart

 

Tweede zondag : 06 december

Huis van warmhartigheid

 

Hier lees je over twee mensen die ervoor kiezen om hun medemensen en toehoorders ervan te
overtuigen om Christus de leidraad van hun leven te maken.    

 

In de tweede helft van de 20ste eeuw was Billy Graham in staat om in de VS voetbalstadia te vullen.
Neen, hij was geen sportman. Hij was prediker en verkondigde de boodschap van Jezus.

Graham had een enorme uitstraling en raakte de ziel van mensen.

Niemand heeft ooit, in de hele kerkgeschiedenis, met zijn toespraken meer toehoorders korter

bij het evangelie gebracht.
Zijn medewerkers spreken van meer dan 20 miljoen mensen!
Graham overleed in 2018 en werd net geen 100 jaar.

 

Huis met een hart

 

Eerste zondag: 29 november

Huis om te-recht te komen

 

Ons huis…

Midden in de straat, heel gewoon.
Er is altijd wat te doen
en iedereen mag er zichzelf zijn,
kan er tot zijn recht komen,
mag doen waar hij of zij zich goed bij voelt.

Ons huis…

De plek waar we veilig zijn.

 

We zien het zo voor ons.
Een beeld uit het liedje ‘Our house’ van de groep Madness.
 

Natuurlijk heeft dit ideaalbeeld te maken met de campagne van Welzijnszorg.
Maar ook met de lezingen van deze zondag. Kijk en luister maar!

 

 

Klik op 'lees meer' en je kan de teksten nog eens rustig nalezen...