Spring naar de inhoud

Belangrijk nieuws voor toekomstige 11-12 jarigen en hun ouders

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: vanaf volgend jaar organiseren we in onze parochie vormsel op 11-12 jaar. Dus, vormsel, niet alleen PGB (Plechtige geloofsbelijdenis).

Daar hoort een woordje uitleg bij.
–            In veel parochies in Vlaanderen kunnen kinderen in het 6de leerjaar sinds jaar en dag plechtige geloofsbelijdenis doen én het sacrament van het vormsel ontvangen.
–            In een minderheid van de parochies, waaronder Coloma, is er vele jaren terug voor gekozen om het iets anders aan te pakken. Namelijk PGB, als hernieuwing van je doopbelofte op 11-12jaar, waarna je de keuze had al dan niet aan te sluiten bij een traject van 5 jaar naar het vormsel. In Coloma noemen we dit traject “De Lange Weg” en de groep “JIP”, wat staat voor “Jongeren in Parochie”.
–            De reden achter deze keuze was dat we jongeren op een bewuste manier – op een iets rijpere leeftijd – zelf de keuze willen laten maken voor geloof. Dit traject van 5 jaar noemen we “De Lange Weg”. Belangrijk daarbij is altijd geweest dat de weg ernaar toe, die 5 jaar, is minstens even belangrijk als het doel op zich, het vormsel.
–            Iedereen die doorheen de jaren bij dit traject betrokken is geweest, jongeren, begeleiders, de families,… kan getuigen dat dit een heel bijzondere ervaring is. Ik (Marleen) heb zelf het geluk gehad om enkele jaren JIP-begeleiding te zijn en als je ziet hoe die jongeren groeien tijdens zo’n traject, de vriendschapsbanden die hier gesmeed zijn, de afwisseling tussen interessante, diepgaande gesprekken en tijd voor spel en samen onnozel doen, dat zijn herinneringen voor het leven. Het hoogtepunt van De Lange Weg is altijd de vormselviering samen met de gemeenschap: jongeren van 17 jaar die zelf een geëngageerde viering in elkaar steken, dat is gegarandeerd kippenvel!
Een bijzonder waardevol traject dus.

Wat is er dan veranderd? Wel, sinds een aantal jaar zien we dat het aantal jongeren dat in onze parochie voor “De Lange Weg” koos, aanzienlijk daalt en Corona heeft hier nog een versnelling bij gedaan. Dit fenomeen staat uiteraard niet op zich: de ontkerkelijking in Vlaanderen is een feit en alhoewel we vaststellen dat in heel Vlaanderen nog altijd heel wat kinderen hun EC doen, neemt het aantal kinderen dat op 11-12 jaar PGB/Vormsel doet, elk jaar af. Komt daarbij dat het voor jongeren vandaag minder en minder evident is om zich op te geven voor een lang engagement, zoals De Lange Weg van 5 jaar. Zoals we allemaal weten leven jongeren vandaag in een totaal andere wereld dan jongeren van 20, 30, 40 jaar geleden met de vele mogelijkheden die ze hebben om hun vrije tijd in te vullen.
Dit alles heeft gemaakt dat we ongeveer twee jaar geleden binnen Coloma gesprekken zijn opgestart om te zien hoe we met deze nieuwe werkelijkheid kunnen omgaan.

Zo komen we terug bij het begin van de uitleg: recent hebben we de beslissing genomen om volgend werkjaar geen nieuw traject “Lange Weg” meer op te starten en vanaf nu in onze parochie jongeren in het 6de leerjaar de mogelijkheid te geven om vormsel te doen. Daarnaast is er binnen het vicariaat het initiatief genomen om deze jongeren na hun vormsel een zinvol traject aan te bieden, over de gemeenschappen heen. Dit moet nog groeien, maar we hopen uiteraard dat dit uitgroeit tot een vaste waarde.

Dus, vanaf volgend werkjaar, vanaf september 2024 breekt er een nieuw tijdperk aan: kinderen in het 6de leerjaar kunnen zich in onze parochie opgeven om in mei 2025 hun vormsel te doen. De begeleiding heeft er intussen al zin in en is aan het broeden op een boeiend programma en thema om rond te werken.

Het werkjaar 2024-2025 dat start in september, gaat een unicum worden met 2 vormselvieringen. Eentje in februari 2025 met alle huidige JIPPERS die in het traject van De Lange Weg zitten die samen hun vormsel doen. En dan in mei 2025 volgt het vormsel van de 11-12 jarigen.