Spring naar de inhoud

Parochieblad: vakantieregeling

Juni is niet alleen de maand van toetsen en examens maar ook de maand waarin we plannen maken voor onze vakantie.

We gunnen de plaatselijke redacties en de mensen van Halewijn een rustpauze en zorgen voor een vakantie-editie tijdens de maand juli en begin augustus.
Het parochieblad bevat dan nieuws voor telkens drie weken. Deze informatie wordt reeds eind juni doorgestuurd naar Halewijn.
Dit vraagt een extra regeling voor het binnenbrengen van misintenties, verenigingsnieuws en andere mededelingen.

Gelieve met volgende data rekening te houden:
– Het eerste vakantienummer verschijnt op woensdag 26 juni en bevat de misintenties en verenigingsnieuws vanaf zaterdag 29 juni tot en met vrijdag 19 juli.
Intenties kunnen aangevraagd worden tot 15 juni. Het verenigingsnieuws of andere mededelingen wordt eveneens tegen deze datum verwacht.

– Het tweede vakantienummer verschijnt op woensdag 17 juli en bevat de misintenties en verenigingsnieuws vanaf zaterdag 20 juli tot en met vrijdag 9 augustus.
Intenties kunnen aangevraagd worden tot 22 juni. Het verenigingsnieuws of andere mededelingen worden eveneens tegen deze datum verwacht.

Vanaf woensdag 7 augustus verschijnt het parochieblad terug wekelijks.