Spring naar de inhoud

Pinksteren 2024

We hoorden het verhaal van de toren van Babel waar algemene spraakverwarring en chaos de bovenhand kreeg.
Communicatiestoornissen ontstaan wanneer we in onze plannen geen rekening houden met de droom van God voor de mens. 

Het verhaal van de toren van Babel is als het ware het omgekeerde verhaal van het Pinksterverhaal. Nadat door de hoogmoed chaos ontstond, werd die door het vuur van de Geest weer ten goede gekeerd.

Om mekaar te blijven verstaan werd ons een ‘helper’ beloofd. Wind en vuur als krachtige symbolen voor het indringende karakter van de Geest.

Ondanks de gesloten deuren komt Jezus bij de leerlingen binnen en toont hen de kracht van de Geest. De leerlingen worden diep geraakt en het omgekeerde van Babel gebeurt: de leerlingen spreken allen 1 taal. Deze taal heet ‘de liefde’. De leerlingen zijn vervuld van vreugde maar krijgen tegelijk een zending mee: doe zoals Jezus deed! De ‘begeestering’ zorgt voor aansporing, motivatie, enthousiasme. 

We legden de hand op de schouder van onze buur leggen om onze verbondenheid uit te drukken als één gemeenschap. Over onze verscheidenheid heen in leeftijd, visie, rang of stand,  … voelen we ons één — eenheid in verscheidenheid op zijn pinksterbest — en dit vieren we elke zondag opnieuw maar op Pinksteren in het bijzonder. Laat Gods Geest hier maar eens goed waaien waarheen hij wil en laten wij erop vertrouwen dat hij elk van ons stuwt in de richting van voller leven.

De Heilige Geest is het werkzame deel van God dat het werkzame deel van de mens in beweging brengt.

Laten we er samen aan beginnen!