Spring naar de inhoud

Vasten 2024: 3de zondag

Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet eerst in z’n eigen hart vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar door te geven.

Breek door… tot de grond van de zaak. Gods rijk is rechtvaardigheid.

Voor wie wat meer wil weten over de projecten in Congo kan met onderstaande link naar enkele beelden kijken en luisteren naar getuigenissen van mensen ter plaatse.

https://webshop.broederlijkdelen.be/nl/bestelbare-producten/campagneclip-2024-samenwerken-voor-congolese-grond