Spring naar de inhoud

De Colomakerk huren

Onze neogotische parochiekerk dateert uit het begin van de vorige eeuw.

De laatste jaren kreeg ze een flinke opknapbeurt en ze werd op 01 oktober 2017 terug in gebruik genomen.
Nochtans is de kerk nog niet helemaal klaar: de definitieve fase van de restauratie start vermoedelijk rond 2020.

Het gebouw werd voorzien van vloerverwarming, een performante geluidsinstallatie en de modernste verlichtingstechnieken.

Daarnaast zijn ook de sanitaire ruimtes conform de huidige standaards.Met het station in de nabijheid (annex parking) een ideale locatie.

Het zou jammer zijn deze mooie ruimte alleen voor erediensten te gebruiken, daarom hebben de Stad Mechelen en de Kerkraad een convenant afgesloten die het mogelijk maakt  de kerk ook voor andere activiteiten te verhuren.

In de convenant staat duidelijk omschreven dat alleen  sociaal-culturele activiteiten zoals klassieke muziek, concerten, tentoonstellingen, toneel, voordracht, academische zittingen, bijeenkomsten,… in aanmerking komen.

Om uit te maken welke activiteiten kunnen toegelaten worden gelden volgende criteria: 

‣ het aangeboden programma mag niet ingaan tegen het christelijk sacrale karakter van de kerk.
‣ de liturgische activiteiten hebben steeds voorrang op de activiteiten waarvoor een gebruiksrecht wordt verleend.
‣ in de regel wordt er niets gewijzigd aan de inrichting van de centrale liturgische ruimte (plaats van het altaar, lezenaar, …) 
‣ activiteiten van langere duur (tentoonstellingen bijvoorbeeld) mogen de liturgische diensten niet storen.
‣ er moet rekening worden gehouden met de architectuur van de kerk en de technische en sanitaire mogelijkheden.

Het is niet mogelijk om commerciële activiteiten, partijpolitieke manifestaties, fuiven, sportactiviteiten, enz. in de kerk te organiseren.

Alle geïnteresseerden kunnen een aanvraag sturen naar:
Colomakerk@parochie-coloma.be

De Kerkraad beslist over de vragen tot gebruik van de kerk voor niet-liturgische activiteiten.