Spring naar de inhoud

Vormsel JIP Vuurtoren

Floor, Lotte, Riya en Nathan werden gevormd op 4 februari 2024.
Zij kozen als JIP-naam ‘Vuurtoren’. Een knappe keuze voor een baken, een wegwijzer, een houvast: precies dat wat JIP hen wou bieden: een klein lichtpuntje te kunnen zijn voor anderen.
De voorbereiding tijdens de voorbije 5 jaar bracht hen tot de mooie dag van hun vormsel.

De jongeren van Jip Vuurtoren kozen als thema voor hun viering de oproep: ‘Klein licht: straal!’
Zij spraken hun geloof uit en deden samen de belofte dat ze in Jezus’ voetspoor willen gaan. Jezus is het Licht en wijst de goede weg.

Al is hun (en ons) lichtje nog zo klein, samen kunnen we een grote lichtbundel vormen.
Floor, Lotte, Riya en Nathan, straal nu maar uit volle kracht en weet dat we jullie als gemeenschap graag een veilige haven bieden.

Zij kozen om het geld van de omhaling te doneren aan Juneco.
Juneco is een huis in Mechelen waar minderjarige vluchtelingen, tussen 12 en 18 jaar, worden opgevangen en geholpen. Ze krijgen zowel individuele als groepsbegeleiding tijdens hun opvang. Er worden schoolgerelateerde en naschoolse activiteiten georganiseerd. Zo worden deze jongeren opgeleid voor een zelfstandig leven.
De omhaling leverde 475 euro op. Dat bedrag zal aan Juneco worden overgemaakt.

Wij, begeleiding, ploeg en geloofsgemeenschap wensen vooral dat jullie weg hier niet stopt : blijf groeien in jullie geloof en probeer te leven naar het voorbeeld van die ene bijzondere man. Laat jullie kleine lichtjes stralen, wees een vuurtoren voor jullie vrienden zodat niemand de weg kwijt raakt.

Veel geluk als gevormde christen! Ga verder op deze weg en volg het licht van God.