Spring naar de inhoud

Eerste zondag van de Advent: Word wakker

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood.
Waar zieken mogen en kunnen genezen,
waar zorg wordt gedragen voor wie pijn heeft en lijdt,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.

Eerste lezing: Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64, 3b – 8
Evangelie: Marcus 13, 33-37