Spring naar de inhoud

Samen voor SAM

In Mechelen groeit 14,2 % (2022) van de kinderen op in armoede. En dat ervaren ook onze scholen. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.
Met het initiatief Samen voor Sam helpen de Mechelse parochies sinds 2017 via de Mechelse scholen kwetsbare kinderen om ze met meer gelijke kansen het schooljaar te laten doorlopen. We hebben in 2022 de Schenkerskring Samen voor Sam opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Met de centen die we langs deze weg samenbrengen, kunnen we kinderen en jongeren financiële steun geven voor schoolkosten, leefkosten en kosten van (para)-medische of therapeutische aard.

Samen voor Sam hielp 22 kinderen!
Dankzij de financiële bijdrage van velen kon in april 2023 voor het eerst € 4.400 steun worden toegekend aan 22 kinderen en jongeren die het financieel moeilijk hebben.
Onze scholen doen heel wat inspanningen voor een kostenbewust schoolbeleid. Maar zij kunnen de structurele armoede niet oplossen. Dankzij de steun van Samen voor Sam bieden zij nu hulp aan individuele kinderen, om hun situatie wat leefbaarder te maken en ze zo meer gelijke kansen te geven in hun schoolloopbaan.

Over welke noden gaat het ?
De leefomstandigheden van deze kinderen zijn vaak schrijnend. We hebben ze kunnen helpen:
– een alleenstaande mama die de zorg van twee kinderen op zich neemt maar zware financiële lasten draagt door het faillissement van het bedrijf van de papa;
– een gezin dat plots geen inkomen meer heeft en is aangewezen op de voedselbank;
– een alleenstaande mama die twee jobs combineert om haar vier kinderen te kunnen onderhouden;
– een gezin met twee kinderen die incontinentiemateriaal nodig hebben maar waarvoor geen geld is;
– een noodzakelijk tweede brilletje voor thuis voor een superactief maar vergeetachtig kind uit het buitengewoon onderwijs;

We willen heel graag in het nieuwe schooljaar nog meer kinderen steunen !
Heel wat kinderen komen met een lege brooddoos naar school, hebben geen winterjassen, dragen kapotte schoenen, kunnen niet mee op meerdaagse schooluitstappen … de noden zijn groot.
Om in de toekomst nog meer kinderen steun te kunnen geven, is er zondag 10 september een speciale omhaling tijdens de viering.

Je kan ook een gift overmaken op de rekening van de Koning Boudewijnstichting voor “Samen voor Sam”, rek. nr. BE10 0000 0000 0404 met de vermelding ***623/3707/10063*** Je giften zijn fiscaal aftrekbaar: vanaf € 40 is er een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag.
Een heel gemeende “dankjewel”!
De stuurgroep Samen voor Sam