Spring naar de inhoud

De kerk is klaar voor de strijd tegen de boktor

Zondag 2 juli ging de (voorlopig) laatste viering door in onze Colomakerk. We verhuizen tot ongeveer Kerstmis naar ‘t Kranske voor de vieringen. Immers: nu volgt een grondige bestrijding van de boktor in het gewelf en het winddicht maken van de zoldering. Hierbij een kort verslag van de verhuis en tot slot nog een ludieke tekst van Pieter Jansen.

Als voorbereidend werk werden eerst de grote lampen voorzichtig naar beneden gehaald en veilig opgeborgen…

De stoelen staan aan de kant. Alle decoratie is opgeborgen en de meest noodzakelijke voorwerpen zijn verhuisd naar ‘t Kranske.

Hoi,
nog eens de boktorren hier.
Weten jullie dat boktorren mooi kunnen zingen?
Ze zoemen.
Op hoog niveau.
Net aan de buitengrens van jullie hoge tonen.
Soms zoemen we massaal mee met jullie.
Vooral liedjes over bomen vallen bij boktorren in de smaak.
Nooit gehoord, die zachte boventoon?
Die tweede stem boven jullie gezang?
Dat zijn wij.
Zoemend.
Als het over hout gaat.
Pieter Jansen