Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

  

Iedereen van harte welkom op de viering van  Aswoensdag op 22 februari om 20 uur in onze kerk.

Een gelovige manier om de vasten waardig in te zetten.

Het thema van dit jaar: 'Opstaan voor een rechtvaardige wereld'.

 

***************************************************************************************************************************************************************

De laatste weken ging onze schaal rond voor verschillende goede doelen.

Op 5 februari vroegen de vormelingen een bijdrage voor de Tuimel. Zij haalden ongeveer 700 euro op.

De Tuimel biedt intensieve gezinsondersteuning aan kansarme, generatiearme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) op verschillende terreinen.

Op 12 februari boden we de schaal aan voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze omhaling was totaal onaangekondigd, maar bracht toch ongeveer 600 euro op.

Zondag 19 februari kondigden we aan als een zondag ten voordele van ZON. Het begin van de krokusvakantie zorgde misschien voor een iets beperktere opkomst van gelovigen, maar toch kregen we bijna 450 euro bij elkaar.
Voor wie er niet bij kon zijn deze zondag, maar toch dit prachtige Coloma-initiatief wil steunen, vindt hieronder de nodige info. (ook te vinden onder 'verenigingen' en dan ZON)

Dankuwel in naam van alle mensen waar deze geldelijke steun naartoe gaat.

Hoe kan je ZON steunen? 

1) Via actieve inzet

  • We zoeken ‘meedenkers’ en ‘meedoeners’.

Bijvoorbeeld om iedere maand voedselpakketten te bezorgen.

Indien je met ZON wil meewerken, kan je je gegevens doorsturen naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

  • We vragen alle mensen in Coloma om onze ‘voelhorens’ te zijn.

Geef ons een seintje op bovenvermeld adres als je vermoedt dat iemand in je omgeving hulp nodig heeft.

Elk signaal wordt ernstig genomen en met de grootste discretie behandeld.

2) Via financiële steun

We zijn heel fier dat ZON kan rekenen op de maandelijkse financiële steun van heel wat mensen.

Via de ‘Welzijnsschakels vzw’ kan sinds 2018 een fiscaal attest afgeleverd worden bij schenkingen van minimum 40 euro op jaarbasis.

Wie ons financieel wil steunen kan dus kiezen:

  • Ofwel gaan je giften voor 100% naar onze werking

Je stort dan op het bankrekeningnummer van ZON BE73 8538 8013 2360 (je ontvangt geen fiscaal attest).

  • Ofwel komen je giften voor 85% naar onze werking en krijg je wel een fiscaal attest.

Dan moet je storten op rekening BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels vzw met de vermelding “ZON” en het referentienummer “17021”.

 

************************************************************************************************************************************************************

 

Op 10 februari trokken we met onze Jippers richting Alsemberg waar we logeerden in het pakhuis van de oude Herisem papiermolen. 

In de voormiddag zorgde IJD (Wouter) voor een spel rond het jaarthema Binnenste Buiten.

In de namiddag maakten we een stevige wandeling en onderweg stonden we stil bij de geluksvogels die we ook al leerden kennen tijdens de vormselviering van ons groepje Uniek.  

Een spel rond ‘Haast en spoed’ leerde ons dat we veel kunnen bereiken als we ons goed organiseren en samenwerken.  

Een goed gevulde dag werd afgesloten met de film ‘The Swimmers’, een waar gebeurd verhaal over twee zussen die de oorlog in Syrië ontvluchtten om hun zwemcarrière voort te zetten.
Op zondagochtend zorgde de mooie gezinsviering in St. Jozef Coloma voor een fijne afsluiter van een geslaagd weekend!

************************************************************************************************************************************************************* 

Ja, zeker! Ons liturgisch groepje ‘Jesaja’ maakte de belofte helemaal waar.
Onder het moto ‘Liefde is alles’ werd de aandacht van jong én oud geprikkeld.
Een filmpje ‘Love is all’ vormde de sfeermaker bij de start. Dit en de mooie foto’s in de presentatie boeide de jongsten zeker, maar ook de andere gelovigen konden dit smaken.

 

Het verhaal van de koning die door zijn eigen (te) strenge wetten op zijn plaats gezet werd en de eigentijdse vertelling van het evangelie wierpen een duidelijk beeld op de boodschap dat liefde alles is. Jan verduidelijkte de woorden door het goede nieuws achter de verhalen te lezen ‘uit de gazet’.

 

De Jippers, samen met de andere jongeren stonden rond het altaar voor het Onze Vader. Zij verrasten iedereen, samen met hun begeleiding, door de vredeswens dansend te zingen! De kerk bruiste van vrede want iedereen danste enthousiast mee.

 

Na de viering werd nog nagenoten bij een drankje. Wie er vandaag niet bij kon zijn, had pech. We zagen alleen blije gezichten en maken alvast afspraak voor de volgende gezinsviering op 2 april (Palmzondag).

 

*********************************************************************************************************************************************

 

 

 

De jongeren van JIP Uniek (Nette, Birgit, Sam, Anaïs, Mirte en Sien) heetten iedereen welkom op hun speciale dag.

‘We zijn hier vandaag om onze doopsbeloften te vernieuwen en ons te laten vormen met Zijn Geest. In het bijzonder welkom aan onze geloofsgenoten, ouders, broers en zussen, familieleden en de vormheer, EH De Gendt. Zij hebben ons gesteund doorheen het hele traject.

Samen uniek gelukkig, een gewone zin waar we samen met jullie een betekenis aan gaan geven tot het onze themazin is.

We gingen aan de hand van enkele geluksvogels na wat echt geluk is. Doorheen de viering geven we aan jullie iets meer duidelijkheid over wat deze vogels ons meegaven.’ 

Enkele voorbeelden:

DIPPER - volgens deze vogel zijn de mensen die blij zijn met wie ze zijn, gelukkiger.

BRANTA  – moedige en veerkrachtige mensen zijn volgens deze vogel gelukkiger. Het is dan ook een grote stap in het duister om ons te laten vormen maar we wagen het erop.

SPORO – de pijler van de hoop. Gelukkige mensen durven namelijk te dromen en proberen stap voor stap hun dromen waar te maken.

      

 

Bedankt, Jippers voor jullie krachtige viering. We wensen jullie toe dat jullie mogen uitvliegen als echte geluksvogels, gedragen door mensen die jullie graag zien maar zeker ook als geluksvogels voor anderen, met de gave om te luisteren naar ieders verhaal en oog te hebben voor wat ieder uniek maakt.

Als Colomagemeenschap beloven we ook iets: we gaan jullie hier niet vasthouden, maar onze deuren zullen blijven openstaan voor jullie. Jullie zullen hier een thuis vinden, waar jullie even op adem, even op verhaal kunnen komen. We kijken samen met jullie uit naar de toekomst. Vlieg maar uit!

 

***************************************************************************************************************************************************************************

  

 

Stap 1    Verzamel 12 JIPPERS tussen 12 en 17j + 4 begeleiders (eeuwig jong 😉) om 10u op een zaterdagvoormiddag eind januari in Colomakerk

Stap 2    Rijd – na een korte intro – in groepjes van 2 à 4 richting Mechelen en stel je op strategische plaatsen op

Stap 3    Ter plekke, wees je enthousiaste JIP-zelf, beweeg (om warm te blijven) & verkoop de ongeëvenaarde stiftjes, kousen, knuffels van Damiaanactie

Stap 4   Zie de norse, ontwijkende blikken maar trek je op aan de mensen van goede wil

Stap 5    Ga - na een kleine 3u verkopen, lichtjes onderkoeld langs de buitenkant maar warm van binnen - terug naar Coloma, eet een stukje cake en keer tevreden huiswaarts

Stap 6    Haal op zondagvoormiddag na de viering opnieuw je Damiaan-verkoop-kazuivel boven en… verkoop met de glimlach aan de kerkgangers

 

 

Resultaat: meer dan 1500 EUR voor Damiaanactie “Verander een leven, blijf geven” – Proficiat aan de aanwezige JIPPERS! Een mooi resultaat alvast! Door jullie bijdrage kan Damiaanactie levens veranderen. Enkele voorbeelden:

  • Met 30 EUR kan ged. 3m medische hulp geschonken worden aan een kind met tuberculose
  • Met 42 EUR kunnen de nodige schoolspullen gekocht worden voor 2 kinderen
  • Met 100 EUR kunnen 2 kinderen genezen worden van lepra

 

 

In naam van Damiaanactie een hele dikke dankjewel!

*************************************************************************************************************************************************************************

Nu we al enkele maanden met de nieuw samengestelde ploeg aan het werk zijn, is het een goed moment om ons en onze taak kort toe te lichten.

 

Wie maakt deel uit van de ploeg?

EH Jan Arnalsteen, Lutgart De Borger, Patrick Elshout, Marc Schaepherders, Marleen Van den Ameele, Zr. Ann Vansteenweghen, Bavo Verpoest. Zuster Elizel werd ook aan onze ploeg toegevoegd, zij heeft geen specifieke taak tot hiertoe.

Onze taak:

De parochieploeg zorgt voor de coördinatie binnen de parochie en tekent het parochiebeleid uit.

Coördinatie houdt in: zoveel mogelijk zorgen dat diverse initiatieven elkaar aanvullen, dat materiële zorgen en inhoudelijke bekommernissen elkaar aanvullen.

Parochiebeleid betekent net een beetje verder vooruit kijken, een parochie in beweging blijven.

We deden een poging om de taken onder elkaar te verdelen. We willen vooral contactpersoon zijn. We zijn aanspreekpunt.
Je kan eender wie van de ploeg aanspreken of een mailtje sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Het is de contactpersoon die bij een eenvoudige vraag een snel antwoord zal geven. Is de vraag wat complexer dan zullen we dit eerst met de voltallige ploeg bespreken en krijg je nadien een antwoord. Zuster Ann Vansteenweghen en pastoor Jan Arnalsteen dragen eerder overkoepelende verantwoordelijkheid.

Wie neemt welke taak (vooral) ter harte?

Liturgie: planning en organisatie van de vieringen doet Lutgart, net als de dopen. Zuster Ann behartigt de huwelijken, Patrick de overlijdens.

Catechese: Eerste Communie volgt Patrick en Marleen volgt dan weer de Plechtige Geloofsbelijdenis en JIP (Jongeren in Parochie).

Diaconie: advent met Welzijnszorg zijn voor Bavo, vasten met Broederlijk Delen voor Marc. ZON (Zorg om Naaste) is ook voor Marc.

Verenigingen zoals Chiro, Joko, Femma, KWB, Okra en Samana worden door Marc gevolgd; Marleen is contactpersoon voor de scouts.

Andere organisaties zoals Technisch Comité (Kranske): Patrick; Marc is contactpersoon voor de basisschool. Bavo is ‘algemeen’ contactpersoon.

Beheerstaken rond infrastructuur worden door Patrick opgenomen, Bavo neemt daarvan de verwarming en het brandalarm voor zijn rekening. 

Gelukkig kunnen we in al deze taken rekenen op nog heel veel andere vrijwilligers.
Dankjewel aan iedereen die onze gemeenschap zo draaiende houdt!

 

*********************************************************************************************************************************************************************