Zondag 04 dec. 2022
Tweede zondag van de Advent
11.00 u. : Gebedsviering

Jgt. Gaby Steffens

zondag 11 dec.2022
Derde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering


Zondag 18 dec. 2022
Vierde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering

Jgt. Emiel Verrijken

 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen...

Dat het niet bij dromen blijft heeft onze gemeenschap overduidelijk bewezen!

 

De opbrengst voor Welzijnszorg: 700 euro (soep op de soep) en de omhaling 444,40 euro.

Vredeslicht voor De Keeting: 400 euro

Omhaling met Kerstmis voor het Koraalhuis: 832,80 euro.

 

Een fantastisch resultaat waarvoor hartelijk dank.

 

******************************************************************************************************************************************************************

Licht zijn voor wie in het donker leeft

Zie het Licht

want God komt (t)huis onder de mensen 

 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “licht”:
licht dat je kan aansteken wanneer het donker is,
licht dat zo de weg wijst voor God en je medemens
om naar je toe te komen.

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “een thuis”:
meer dan een huis;
waar het warm en gezellig is,
een huis zonder drempel,
een open huis zoals de stal in Bethlehem,

waar iedereen die je tegemoet komt, welkom is.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “tijd om te doen”:
want geloven is een doe-woord,
heel concreet en elke dag opnieuw,
geloven in het kerstkind,
maar meer nog: doen waar dat kind voor staat:
recht brengen in de wereld, bewogen worden
voor en door elkaar.

Wij dromen voor jou deze Kerst.
 

 

****************************************************************************************************************************************************************

 
Het vredeslicht is aangekomen in Mechelen!
Een klein lichtje, vertrokken uit de geboortegrot in Bethlehem, werd verspreid over heel Europa en Amerika.
Dit teken van hoop, licht en warmte verbindt ons in deze kerstdagen op een heel bijzondere manier.
 
De jongeren van de Plechtige Geloofsbelijdenis van de gemeenschap van Sint-Jozef Coloma brachten het licht naar Mechelen en deelden het met alle aanwezigen op de kerstbezinning.
Muziek, teksten en gedichten brachten iedereen helemaal in de ban van de boodschap van het vredeslicht.
De jippers gaven het licht aan elkaar door via een digitale lichtjesslang. De eerste communicanten brachten geschreven boodschappen mee, die aan elkaar gerijgd werden tot een lichtjesslinger. De kinderen van het zesde leerjaar van Basisschool Sint-Jozef Coloma zorgden voor lantaarns uit conservenblikken, die het decor van Jan Smets tot zijn recht lieten komen.
 
 

Vierde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen Zijn droom willen leven

 

DOE MAAR!

Een groot project vraagt om een plan,
een kosten-baten analyse en liefst zeer uitgebreid.

Voor dat de eerste nagel wordt geklopt,
zijn er dagen en nachten van gepieker aan vooraf gegaan.

Toch heb ik het gevoel dat dit alles van mineur belang is.

Eerst zal- ook voor die projecten- een andere vraag op tafel moeten komen:
die van de horizon, het verre doel.

Hoe brengen we menswaardigheid wat dichterbij?

Van welke droom worden we warm vanbinnen?

Deze vragen zijn te groot voor mensenhanden,
te groot, ook voor ‘t knapste verstand.

Je kan ze negeren, al die grote vragen, – we stellen ze eenvoudig niet –
of je kan ze toevertrouwen aan wat mensen overstijgt.

En zo komen we bij God uit,
Hij die, de piet-te-peuterig-heid voorbij,
alléén grote plannen heeft met mensen,
troost en redding wil voor ieder ander.

Hij die de grote plannen met ons realiseren wil,
en die zo ook Maria aansprak.

Zij zei onverhoeds ‘ja’,
en zij spreekt nu op haar beurt ook ons aan:
‘Doe maar!’ Doe maar wat Hij u zeggen zal.

Naar Kris Buckinx mei 2021

 

Het Vredeslicht aangekomen in Mechelen

 

 

*************************************************************************************************************************************************************

De Soep op de stoep-actie werd weer een groot succes. Dit dank zij de vele vrijwilligers: mensen die thuis pompoen sneden, potjes verzamelden, soep kookten, soep in potten deden,... en vooral door de velen die soep kochten en een vrije bijdrage gaven voor Welzijnszorg. Binnen de kortste keren was onze voorraad uitverkocht!
We haalden 700 euro bij elkaar!! Een mooi bedrag. Dank allemaal in naam van alle projecten van Welzijnszorg. 
*****************************************************************************************************************************************************************************
 
Aaron, Jules, Lotte en Rian bereiden zich voor op hun Plechtige Geloofsbelijdenis en brengen verslag uit: 
 
 
In een eerste bijeenkomst haalden we herinneringen op aan ons eigen doopsel en keken we welke doopbelofte onze meter en peter en onze ouders voor ons hebben uitgesproken.
Daarna kwamen we te weten waarom we in Coloma ons vormsel niet ontvangen op 12 jaar, maar wel een 'plechtige geloofsbelijdenis' uitspreken. Zo grijpen we terug naar de vroegere traditie om een bewuste keuze te maken voor ons geloof op 17 jaar met ons vormsel.
In de tweede bijeenkomst zochten we naar namen voor God en probeerden we de 'droom van God' concreet vorm te geven.
Op 19 december zullen we hier tijdens de viering wat meer uitleg over geven. 
Maar eerst gaan we op 18 december
het vredeslicht ophalen in Boutersem.  
Het vredeslicht wil licht, hoop en warmte uitdragen naar alle hoeken van de wereld.
 
Het vertrekt vanuit Bethlehem, een multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven.
 
Dan legt het vredeslicht een weg af via Oostenrijk en Duitsland naar Vlaanderen.
 
Tijdens een bezinningsmoment op
18 december willen we dat vredeslicht aan zoveel mogelijk mensen doorgeven.
 
 
Kom jij ook?
 
 
 
  
***********************************************************************************************************************************************************************

Derde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen voor elkaar opkomen

 

DE ZWAKSTE

Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke?

Is dat niet tegen de natuurwet?

Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd,
doordat de sterkste telkens weer overwint.

Voorkeur geven aan de zwakke…

Is dat niet contraproductief?

Schaarse middelen zet je best daar in
waar ze het meest renderen!

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt,
dat het je vreugde geeft...

Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat ze nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving.

 

Ze zijn moeilijk te helpen,
ze wekken weerstand op,
weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Waarom zou je een verbond aangaan met wie niemand zich wil verbinden?

Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Ik zie geen andere reden dan het geloof.

Het geloof in de diep verborgen capaciteiten, het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in iedere mens.

Geen betere verwoording dan de Bijbelse:

wil je winnen… geef dan,

wil je helen… breek dan,

wil je leven… heb dan lief.

Naar Kris Buckinx in ‘Op het andere been’ - uitgave Halewijn

***********************************************************************************************************************************************************