Zondag 26 juni 2022
11.00 u. :  Eucharistieviering

Doop van Emilie van Os

Herdenkingsviering overledenen mei:
Christine Verkinderen
 


Zondag 03 juli 2022
11.00 u. : Eucharistieviering 

Voor een genezing
Jgt. Jozef en Margriet Stassen-Box


Zondag 10 juli
11.00 u. : Eucharistieviering 

 

Op zondag 6 februari 2022 zullen vijf 17-jarigen gevormd worden in de viering van 11u in St. Jozef Coloma.  Het zijn de jongeren van de JIP-groepjes Spoor en Tandem : Daan, Hannelore, Margot, Sara en Joachim.  Hun vormsel was normaal gezien gepland in 2021 maar werd omwille van corona een jaartje uitgesteld.  Charlotte, die reeds gevormd werd op 12-jarige leeftijd maar nadien toch mee instapte in de Lange weg, zal mee vieren als geloofsgenoot van Sara. Met als thema ‘Samen een spoor volgen’ willen zij dit bijzondere moment vieren met hun familie, vrienden en de ganse gemeenschap. 

Iedereen van harte welkom!

**************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

De tijd van de jaaroverzichten ligt net achter ons

Misschien hebben velen onder jullie ook eens persoonlijk teruggeblikt, op wat goed gelopen is en op wat beter zou hebben gekund.

Goed nieuws: er dient zich weer een kraakvers jaar om samen te be-leven.

Naast het allerbelangrijkste, een goede gezondheid, wensen wij vanuit onze Colomagemeenschap ieder van jullie en jullie geliefden in het nieuwe jaar toe dat je

de tijd krijgt om te doen waar je goed in bent,

de tijd neemt om te zien waar een ander goed in is

en er samen voor te zorgen dat je elke dag wat goed nieuws kunt brengen.

Coloma, 1 januari 2022

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen...

Dat het niet bij dromen blijft heeft onze gemeenschap overduidelijk bewezen!

 

De opbrengst voor Welzijnszorg: 700 euro (soep op de soep) en de omhaling 444,40 euro.

Vredeslicht voor De Keeting: 400 euro

Omhaling met Kerstmis voor het Koraalhuis: 832,80 euro.

 

Een fantastisch resultaat waarvoor hartelijk dank.

 

******************************************************************************************************************************************************************

Licht zijn voor wie in het donker leeft

Zie het Licht

want God komt (t)huis onder de mensen 

 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “licht”:
licht dat je kan aansteken wanneer het donker is,
licht dat zo de weg wijst voor God en je medemens
om naar je toe te komen.

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “een thuis”:
meer dan een huis;
waar het warm en gezellig is,
een huis zonder drempel,
een open huis zoals de stal in Bethlehem,

waar iedereen die je tegemoet komt, welkom is.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Wij dromen voor jou deze Kerst “tijd om te doen”:
want geloven is een doe-woord,
heel concreet en elke dag opnieuw,
geloven in het kerstkind,
maar meer nog: doen waar dat kind voor staat:
recht brengen in de wereld, bewogen worden
voor en door elkaar.

Wij dromen voor jou deze Kerst.
 

 

****************************************************************************************************************************************************************

 
Het vredeslicht is aangekomen in Mechelen!
Een klein lichtje, vertrokken uit de geboortegrot in Bethlehem, werd verspreid over heel Europa en Amerika.
Dit teken van hoop, licht en warmte verbindt ons in deze kerstdagen op een heel bijzondere manier.
 
De jongeren van de Plechtige Geloofsbelijdenis van de gemeenschap van Sint-Jozef Coloma brachten het licht naar Mechelen en deelden het met alle aanwezigen op de kerstbezinning.
Muziek, teksten en gedichten brachten iedereen helemaal in de ban van de boodschap van het vredeslicht.
De jippers gaven het licht aan elkaar door via een digitale lichtjesslang. De eerste communicanten brachten geschreven boodschappen mee, die aan elkaar gerijgd werden tot een lichtjesslinger. De kinderen van het zesde leerjaar van Basisschool Sint-Jozef Coloma zorgden voor lantaarns uit conservenblikken, die het decor van Jan Smets tot zijn recht lieten komen.
 
 

Vierde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen Zijn droom willen leven

 

DOE MAAR!

Een groot project vraagt om een plan,
een kosten-baten analyse en liefst zeer uitgebreid.

Voor dat de eerste nagel wordt geklopt,
zijn er dagen en nachten van gepieker aan vooraf gegaan.

Toch heb ik het gevoel dat dit alles van mineur belang is.

Eerst zal- ook voor die projecten- een andere vraag op tafel moeten komen:
die van de horizon, het verre doel.

Hoe brengen we menswaardigheid wat dichterbij?

Van welke droom worden we warm vanbinnen?

Deze vragen zijn te groot voor mensenhanden,
te groot, ook voor ‘t knapste verstand.

Je kan ze negeren, al die grote vragen, – we stellen ze eenvoudig niet –
of je kan ze toevertrouwen aan wat mensen overstijgt.

En zo komen we bij God uit,
Hij die, de piet-te-peuterig-heid voorbij,
alléén grote plannen heeft met mensen,
troost en redding wil voor ieder ander.

Hij die de grote plannen met ons realiseren wil,
en die zo ook Maria aansprak.

Zij zei onverhoeds ‘ja’,
en zij spreekt nu op haar beurt ook ons aan:
‘Doe maar!’ Doe maar wat Hij u zeggen zal.

Naar Kris Buckinx mei 2021

 

Het Vredeslicht aangekomen in Mechelen

 

 

*************************************************************************************************************************************************************

De Soep op de stoep-actie werd weer een groot succes. Dit dank zij de vele vrijwilligers: mensen die thuis pompoen sneden, potjes verzamelden, soep kookten, soep in potten deden,... en vooral door de velen die soep kochten en een vrije bijdrage gaven voor Welzijnszorg. Binnen de kortste keren was onze voorraad uitverkocht!
We haalden 700 euro bij elkaar!! Een mooi bedrag. Dank allemaal in naam van alle projecten van Welzijnszorg. 
*****************************************************************************************************************************************************************************