Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 Ook zij beleven de advent van 2020 online en steken elke week een kaarsje meer aan.

Hun pagina is een pareltje! Kijk maar…

 

https://www.parochie-coloma.be/index.php/momenten-in-het-leven/vormsel

 

Nu even weinig tijd? Kijk dan al snel even naar het filmpje van Isabelle en Charlotte:

 

 

.                                 ******************************************************************

 

 

 

                                          Huis met een hart

 

Tweede zondag : 06 december

Huis van warmhartigheid

 

Hier lees je over twee mensen die ervoor kiezen om hun medemensen en toehoorders ervan te
overtuigen om Christus de leidraad van hun leven te maken.    

 

In de tweede helft van de 20ste eeuw was Billy Graham in staat om in de VS voetbalstadia te vullen.
Neen, hij was geen sportman. Hij was prediker en verkondigde de boodschap van Jezus.

Graham had een enorme uitstraling en raakte de ziel van mensen.

Niemand heeft ooit, in de hele kerkgeschiedenis, met zijn toespraken meer toehoorders korter

bij het evangelie gebracht.
Zijn medewerkers spreken van meer dan 20 miljoen mensen!
Graham overleed in 2018 en werd net geen 100 jaar.

 

Huis met een hart

 

Eerste zondag: 29 november

Huis om te-recht te komen

 

Ons huis…

Midden in de straat, heel gewoon.
Er is altijd wat te doen
en iedereen mag er zichzelf zijn,
kan er tot zijn recht komen,
mag doen waar hij of zij zich goed bij voelt.

Ons huis…

De plek waar we veilig zijn.

 

We zien het zo voor ons.
Een beeld uit het liedje ‘Our house’ van de groep Madness.
 

Natuurlijk heeft dit ideaalbeeld te maken met de campagne van Welzijnszorg.
Maar ook met de lezingen van deze zondag. Kijk en luister maar!

 

 

Klik op 'lees meer' en je kan de teksten nog eens rustig nalezen...

 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar viert Chiro traditioneel het feest van Christus Koning en stelt het zijn jaarthema voor aan de gemeenschap. Dit jaar is het thema:

OnvoorSPELbaar

Chiro gaat om spel en spelen.  Maar is dat altijd zo ? In heel wat Chirogroepen verschuift spelen wel eens naar de achtergrond tegenover evenementen, weekends, cursussen, vergaderingen en momenteel Corona-regels.
Chiro wordt dit jaar extra uitgedaagd om de focus terug op spelen te leggen, daarbij ook “outside the box” te denken en niet te kiezen voor de traditionele spelletjes en activiteiten. 
Het jaarthema geeft 3 focuspunten:

  • Doe ’n keer zot !
  • Speel eens een onvoorSPELbaar spel
  • Maak gebruik van de fantasie van de leden

Zo wil Chiro iedere zondag tijd maken voor iets verfrissends, iets nieuws, iets onvoorSPELbaars !

 

Een verhaal uit het jaarthema van de Chiro:

Het kan bekend onvoorspelbaar lijken …

Ik heb het altijd heerlijk gevonden om in het bos te wonen.  Het is mijn thuis en ik heb geprobeerd om het schoon en netjes te houden.  Op een mooie zonnige dag, terwijl ik bezig was met de rotzooi op te ruimen die mensen na een picknick hadden achtergelaten, hoorde ik voetstappen.  Toen ik vanachter een boom het bos in gluurde, zag ik een klein meisje het pad af lopen met een mand in haar handen.  Ik vond het meteen verdacht, want ze had zulke vreemde kleren aan: helemaal in het rood en haar hoofd was bedekt.  Het was net alsof ze niet herkend wilde worden.

Met dank aan het liturgisch groepje Jacobus voor hun bijdrage. Lees zeker door tot het einde, dan mist u de bijzondere oproep van deze zondag niet!

 

Heer, onze God,
aan ieder van ons hebt Gij uw gaven en talenten uitgedeeld,
uw opdracht toevertrouwd, gratis, belangeloos.

Geef dat wij de zachte krachten
wat meer aan bod laten komen
en zo de overvloedig geschonken genade
vruchten doen opbrengen
voor het echte, volle leven. Amen.

(Uit http://blog.dominicanenschildebergen.be/33e-zondag-door-het-jaar-a-2008)

Eerste lezing (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31) Uit KBS Willibordbijbel 1995

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Ruim 30 jaar verwenden Renilde en Gisela ons met prachtige bloemstukjes in onze kerk van St.-Jozef Coloma.

In de viering van 25 oktober waren deze bloemenmeisjes een laatste keer aan de beurt. Het plan was om hen de zondag nadien extra in de kijker te zetten tijdens de viering … Coronamaatregelen staken daar een stokje voor.

We willen beide dames langs deze weg toch alvast een dikke dankjewel bezorgen. Op het daverend applaus van de gemeenschap zullen jullie moeten wachten tot de kerk weer open mag en we weer samen mogen vieren. Intussen kan onze dankbaarheid alleen maar groeien.

D! A! N! K! U!, dank u!!!! Het ga jullie goed en hopelijk tot gauw!

************************************************************************************************************************************************************************************

Wees waakzaam, want hij kent dag noch uur!!

Kan het actueler? Dag in dag uit wordt opgeroepen tot waakzaamheid. Waakzaamheid, gezond verstand en vooral  solidariteit.

Solidariteit met allen die ziek zijn, die een ziek in de omgeving hebben, die afscheid hebben moeten nemen van mensen die helaas overleden zijn…

Solidariteit met allen die onmenselijk werk verzetten in de zorg: onverantwoord lange shiften, opdraven waar nodig, onmenselijk veel leed zien en moeten  verwoorden naar familieleden toe, buiten de comfortzone treden, amper naar adem kunnen happen, hun eigen gezin nog zelden  de aandacht kunnen geven die ze willen geven, vermoeidheid, ‘het’ moe zijn, eronderdoor draaien,  blijven geven, … en noem maar op. Deze lijst is eindeloos lang, jammer genoeg.

Solidariteit met de mensen die het sowieso al moeilijk hebben, die aan de rand van de maatschappij staan, die nog meer vereenzamen, die geen beroep meer durven doen op de reguliere gezondheidszorg, die de muren op zich voelen afkomen – letterlijk en figuurlijk - , die nood hebben aan een helpende hand en een luisterend oor.

Solidariteit met allen die in deze omstandigheden onsympathieke beslissingen moeten en durven nemen, vaak tegen de zin van velen…