Zondag 14 juni 2020

11u00  Eucharistieviering

  

   

Samen liturgie vieren in de Paastijd
2020: ‘Deelzaamheid’


Deelzaamheid is een woord dat niet bestaat. Maar het geeft feilloos een grondhouding aan, een manier van zijn. De grondhouding van onberekend delen, vanzelfsprekend en belangloos, net zoals Jezus omgaat met mensen.
Daartoe worden we deze vasten uitgenodigd door God. In de liturgie gaan we daar op in. Verzameld en biddend rond Jezus, spreken wij ons geloof uit, biddend, vierend en delend.
Zang en tekst, symbolen en gebaren helpen ons om voeling te krijgen met ‘het onzichtbare, het onzegbare’ in ons leven en met elkaar. De bijbel vertelt ons onze levensgeschiedenis en we zoeken er samen perspectief in voor toekomst. In ons vieren geven wij, verbonden met vele anderen over heel de wereld, onze kerk haar gezicht.
Nu, in de veertigdagentijd, leven wij toe naar de Goede Week en naar Pasen.
Pasen bestond reeds van bij de Joden en vanaf het einde van de eerste eeuw vieren christenen het als hoogtepunt van opstanding en leven.

Vanaf de tweede helft van de vierde eeuw vieren christenen het ‘Heilige Triduüm’ waarbij de kruisiging en de begrafenis van Jezus toegevoegd werden aan het feest van Zijn verrijzenis. In de tweede helft van vorige eeuw werd dan - in verschillende stappen - vorm en inhoud gegeven aan de Goede Week zoals wij die nu kennen. Het paastriduüm is het middelpunt, het hart van het kerkelijk jaar. In drie stappen worden we ons - via de liturgie - bewust van de nauwe band tussen eucharistie, kruis en opstanding.

Op Witte Donderdag vieren we het Joodse Paasmaal en verbinden dit met de symboliek van de voetwassing. We vieren de Exodus naar het beloofde land, het land met andere normen, waar Jezus ons uitnodigt om dienaar van mensen te zijn. Na de viering wordt de soberheid, die de veertigdagentijd vraagt, nog benadrukt: het tabernakel is leeg, het altaar is leeg, er zijn geen kaarsen, niets, enkel het naakte altaarhout.

Goede Vrijdag plaatst in die leegte de droefheid rond het lijden van Jezus en de verslagenheid na zijn dood. We vieren geen eucharistie. We komen samen rond het kruis en zoeken steun bij elkaar en we delen ons lijden met elkaar. Tegelijk overstijgen we onze eigen kleine kring en erkennen dat er overal aandacht moet zijn voor klachten van vereenzaming, te weinig ondersteuning, te weinig deelzaamheid en te weinig omringing. We zoeken bij wie, hoe en waar we nog intenser en nog meer solidair aanwezig en nabij willen zijn.

De Paaswake begint met het vuur en de paaskaarsen worden gewijd. We ervaren terug licht en warmte. Het Paasfeest herinnert ons eraan dat niet de dood het laatste woord heeft. We krijgen nieuwe toekomst van Hem/Haar die wij Onze Vader en Onze Moeder noemen.
De liturgie van het triduüm is zo rijk aan inhoud en symboliek dat het jammer zou zijn als we ze niet in haar geheel zouden kunnen vieren.

We wilden - binnen onze Emmaüsparochie - het triduüm zijn plaats geven als één geheel met intense en krachtige vieringen als grondige voorbereiding op Pasen. Door de drie dagen te vieren in eenzelfde ruimte benadrukken we hun onlosmakelijke verstrengeling met elkaar. Wij worden er meer door aangesproken en er vormt zich een spanningsboog van verbondenheid met de hele Emmaüsparochie. Wij krijgen bevestiging en versterking van onze hoop en ons oer-vertrouwen op een nieuwe toekomst die God met ons wil delen in een onvoorstelbare deelzaamheid van licht en zalig zijn.

(Frie Niesten 02/2020)

Door de maatregelen rond corona kunnen we dit echter niet helemaal waar maken. We zullen wel in gedachten met elkaar verbonden zijn!

***************************************************************************

 

Nu we niet samen kunnen vieren, kan je toch via de website mee volgen wat de werkgroep Broederlijk Delen heeft voorbereid. 

Lazarus mag leven                                                                                                                       
Kan je in deelzaamheid verder gaan dan leven delen?
Verder dan iemand uit de uitzichtloosheid halen?
Van stijve stramheid en donkerte weer laten lopen in het licht?
Van uitzichtloosheid, van onderdrukking, 
van rechteloosheid weer laten hopen en ten volle leven?


van zand en bron is het verhaal

van zand en bron is het verhaal

het is  van geest en wind

waarin je vrede vindt 

zachte woorden bij een graf

van zand en bron is het verhaal

hard en kil de tijd

warmte van tezamenheid

                                                                                                                             

BERICHT VAN DE BELGISCHE BISSCHOPPEN

Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast

Richtlijnen van de bisschoppen van België

De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd. 

 

Alle liturgische diensten van de Goede Week (5-12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van ‘social distancing’ of een ‘veilige afstand’ zorgvuldig in acht nemen.

 

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

 

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de bisdomsites).

*****************************************************************************************************************************************

 

*************************************************************************************************************************************************

Nu we niet samen kunnen vieren, kan je toch via de website mee volgen wat de werkgroep Broederlijk Delen heeft voorbereid. 

 

De blinde ziet. 

Nieuwe inzichten delen en mensen nieuwe kansen geven:

zo ervaart de blinde zijn ontmoeting met

die “sabbatnegerende man van God”.

De blinde wordt sterk.

Deelzaamheid breekt met nutteloze vastheid,

deelzaamheid ontvoogdt.

 

van zand en bron is het verhaal                        

het is van geest en wind                                  

de vasten laait van deelzaamheid                     

waarin je vrede vindt                           

 

bij de muur een blinde man

hij zegt "ik ben genezen" 

het strijken van jouw vingers

heb ik in mijn binnenste gelezen

 

 

Nu we niet samen kunnen vieren, kan je toch via de website mee volgen wat de werkgroep Broederlijk Delen heeft voorbereid. 

 

Bij de bron. 

Een bron brengt mensen bij elkaar. Je moet er voor uit je huis, uit je dorp, uit je stad…

Jezus en de vrouw delen tijd en aandacht. Dat is bevrijdend en werkt aanstekelijk.

De vrouw deelt haar nieuwe inzicht met de mensen van haar stad.

Hier wordt levend water gedeeld, met iedereen!

 

van zand en bron is het verhaal                        

het is van geest en wind                                  

de vasten laait van deelzaamheid                     

waarin je vrede vindt                           

 

“jij doorbreekt bij deze bron

het smalle denken en de schijn

laat mij dan bij deze bron

als nieuwe bron geboren zijn”

 

Omwille van de corona-maatregelen zullen we Culinair Solidair proberen uit te stellen tot een betere periode, mogelijk na Pasen.

Zo kunnen we het karakter van "het gezamenlijke" bewaren. 

 

                        

               

Thiébou Yapp

Een stoofpotje met  stoofvlees, merguezworstjes, wortel, paprika, mais en rijst.

De vegetariërs worden niet vergeten, zij genieten van een vegetarische versie.

 

Hopelijk tot later!

********************************************************************************************************************************************