Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

 Op 15 januari kwamen de Eerste Communicanten in de pastorij samen rond bidden. Ze kwamen nadien, samen met hun familie naar de viering in de kerk.

We luisterden en keken naar een gesprek tussen de profeet Jesaja en Johannes de Doper. Deze twee mannen hebben elkaar nooit echt kunnen ontmoeten, want Jesaja leefde ongeveer 750 jaar voor Johannes de Doper. Maar in de Colomakerk gebeuren veel bijzondere dingen en doen we af en toe een teletijdmachine werken. Deze zondag dus om Jesaja en Johannes bij elkaar te brengen.

 

“Jesaja en Johannes maken kennis met elkaar en wat blijkt? Beiden zijn dienaar van God. Jesaja vertelt over zijn bijzondere opdracht. Hij moet het volk terug bij God brengen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, moest hij redder zijn voor àlle volken. Jesaja vraagt of Johannes hem niet kan helpen.
Johannes is dienaar van God door mensen te dopen als teken dat God er altijd is voor hen. Johannes getuigt dat ‘Hij’ er op een dag was. Zijn naam gelijkt op die van Jesaja: Jezus. Hij is het licht voor alle volken en zal jouw werk verder zetten.

Wij zijn de kleine dienaren van God: de ‘mini-ster’. Jezus is de grote ster, de ‘magi-ster’, leraar voor iedereen. Hij brengt alle mensen weer samen. Aan die droom wil ik meewerken. Jullie ook?”

 

De kinderen deelden mini sterretjes uit en de aanwezigen werden uitgenodigd om in kleine groepjes, samen met de kinderen, op de ster te schrijven wie Jezus voor hen is, wat Hij voor hen doet.

De mini sterretjes werden rond de grote ster, Jezus, gehangen. Jezus betekent duidelijk veel voor de mensen.

 

 

De viering was een echte gezinsviering. De kinderen genoten ervan en zongen hun liedjes fier en uit volle borst !

Een warme oproep om er weer bij te zijn op zondag 12 februari, want dan plannen we opnieuw een gezinsviering. Iedereen van harte welkom.

Noteer ook al zondag 5 februari in uw agenda want dan zullen de jongeren van JIP Uniek hun vormsel vieren.

 

**************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Tijdens de voorbije advent hadden we bijzondere aandacht voor onze medemensen die het moeilijk hebben om rond te komen.

 

In de omhalingen van 18 december en de Kerstvieringen haalden we voor het Koraalhuis 555 euro op.

Voeg daar de opbrengst van de activiteiten van het Vredeslicht aan toe: 1236,77 euro.

Alles samen een mooie som om de werking van het Koraalhuis te ondersteunen.

In de omhalingen voor Welzijnszorg op 11 december en de Kerstvieringen haalden we nog eens 535 euro op.

Zoals je merkt: we hebben de opbrengst van de Kerstvieringen verdeeld over het Koraalhuis en Welzijnszorg.

Dankjewel aan alle mensen die hiervoor hun steentje hebben bijgedragen en zo hun warme hart hebben getoond!

 

*************************************************************************************************************************************************************************

 

We wensen iedereen van harte 

een gezond, gelukkig en vredevol

Nieuwjaar! 

                                de ploeg

 

********************************************************************************************************************************

Onze kerststal blijft nog even staan.

We vieren weer samen rond 'onze' stal op 8 januari 2023; het feest van de openbaring, Driekoningen.

Heel graag tot dan!

 

 

Uit de duiding van Kerstmis onthouden we graag:

Het is goed dat we elk jaar opnieuw weer Kerstmis vieren. Kerstmis is het feest van ‘nooit opgeven’, het feest van ‘altijd weer opnieuw’.
Binnen dit ene leven, die enige kans, worden we elk jaar opnieuw aangemoedigd alsof we opnieuw geboren worden. Om mens te worden!
Dat is wat die kleine Jezus ons vertelt. Dat is wat hij ons in zijn latere leven heeft voorgeleefd.

Geloven is een werkwoord. Geloven is te doen. Niet op jezelf gericht, maar op de anderen.

‘Zie elkaar graag’, zei hij. ‘Wees elkaar tot zegen, groei in vriendschap en zorg voor elkaar.’

Bewust deel willen uitmaken van die beweging van mensen met datzelfde visioen maakt ons christen. Blijven geloven in de ‘slang en het ei’ of ‘de wolf en het lam’ die samen mens worden... maakt ons christen.

Met Kerstmis schudden we het stof van onze voeten en wakkeren we de vlam weer aan, poken we het vuur weer op en moedigen we elkaar aan met de woorden:

Geef licht! Geef de liefde een gezicht.

Zalig Kerstfeest!

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

Eén lichtje, meer niet, was aan het begin van de Advent de voorbode voor de bundel van licht die we hier vannacht zien: het licht van Kerstmis.

Zo is het met veel zaken in het leven. Vele grote dingen beginnen klein, met een eerste stap, die dan ook de moeilijkste is om te zetten.

Geloof maar dat elke eerste stap een verschil maakt. Als je een muur wil afbreken, begin je immers ook altijd met een eerste steen, dat zagen we nog tijdens de intocht van het Vredeslicht in onze gemeenschap.

 

Daarom wensen wij vanuit Coloma ieder van jullie:

  • Kracht: om toch ook die ‘eerste stap’ te kunnen zetten naar een ander toe;
  • Warmte: om een mens mee te omringen wanneer die het moeilijk heeft;
  • Hoop op een morgen die weer stralender is dan vandaag;
  • Vertrouwen in jezelf om vorm te geven aan een wereld waarin we er allen mogen zijn.

 

 

Al deze elementen, zitten vervat in dit licht van Kerstmis. Geef dat licht mee door aan elkaar, vandaag en morgen en alle dagen van het nieuwe jaar.

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

 50 jaar geleden werd het Vredeslicht voor het eerst opgehaald in Bethlehem op initiatief van de Oostenrijkse Openbare Omroep. Dit weekend kwam het, op initiatief van de werking van de Plechtige Geloofsbelijdenis, voor de tweede maal aan in Mechelen. 

Op zaterdagmorgen, 17 december, werd het Vredeslicht uit Bethlehem door ons "Vredeskind", Lena, opgehaald in Boutersem.
 
                      
 
In de late namiddag werd het Vredeslicht door Lena binnengebracht in Woonzorghuis Ambroos, waar een hele groep mensen en jongeren het opwachtten. We gaven het licht voor het eerst daar door, over de muren van generaties heen en creëerden verbondenheid.
 
Van aan het Woonzorghuis begeleidden 183 mensen het licht tot aan de Colomakerk, waar het licht opnieuw werd opgewacht door nog een groep mensen. 
 
Tijdens het warm samenzijn, dat zaterdagavond plaatsvond in de Colomakerk, werd het Vredeslicht nog verder verspreid, zodat we ons met zeer veel vertakkingen verbonden konden voelen met elkaar: met vrienden, familie, buren, klasgenoten, andere generaties, andere Mechelse geloofsgemeenschappen, mensen van andere culturen en talen. Misschien zelfs over de grenzen heen. 
 
Het licht verspreidt een boodschap van vrede en verbondenheid, van vriendschap en steun vinden bij elkaar. Deze boodschap trokken we door naar de zondagsviering, op 18 december, tijdens dewelke het Vredeslicht opnieuw werd verspreid.
 
Zowel op 17 als op 18 december werden talrijke lichtjes verkocht. De opbrengst van de lichtjesverkoop, de bijdrage van de aanwezigen voor het drankje en de versnapering tijdens het warm samenzijn op 17 december en de omhaling tijdens de viering van 18 december gaan dit jaar integraal naar het Koraalhuis.
 
Wie in de loop van de week z'n Vredeslichtje opnieuw zou willen aansteken, kan dit overigens nog tot 25 december in de Sint-Romboutskathedraal.

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

Smeulend vuur dat gaat branden,

vonken slaan gensters,

weinig in aantal,

klein in grootte,

sterk in kracht,

doen ze nieuw leven ontstaan.

 

Licht toelaten,

licht aansteken

om hoop te geven

en leven te delen,

dat is advent.

Dat licht wordt versterkt

met het Vredeslicht

dat geven we wereldwijd door!

Zo maken we ons klaar

voor Kerstmis volgende week.

 

***********************************************************************************************************************************************************