Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

 
  
 
Na twee speciale corona-edities vierden Chiro Coloma en de Coloma-gemeenschap eindelijk weer het gezamenlijke Christus Koning-feest.
Naar jaarlijkse traditie startte de dag met een misviering in de kerk, verzorgd door de chiroleiding, die dit jaar in het teken van 'chiro-hiro's' stond.
Dat iedereen op zijn eigen manier een held is, werd al snel duidelijk na het enthousiast meezingen.
 
 
 
 
Na de viering aten we samen in het Kranske kip met appelmoes en frietjes en keken we met heerlijke dessertjes naar de foto's van het voorbije bivak.
Kortom. een geslaagde editie en heel veel blije chiro-hiro's!
 
 
 
**************************************************************************************************************************************************************************

 

   

Voorbij
is niet het juiste woord

Voorbij
gaat een leven echter nooit

Voorbij
gaat geen verdriet en geen herinnering

Voorbij
onze grenzeloze gedachten
is het wonder dat wij niet verwachten

Voorbij
de einder van de horizon
gaat leven verder dat hier begon

Wij gedenken:

Constant 'Conny' Somers
Guido Cauwenbergh
Paula De Borger
Jeannine D'Hoker
Maria Van Dijck
Michel Jean Moermans
Maria Van Lent
Joannes 'Jan' Van Ighem
Karel Swinnen
Anne-Marie Gulikers
Jan Op de Beeck
Frans 'Francis' Resseler
Robert Vandessel
Luc De Leersnijder
Gaby Lauwers

************************************************************************************************************************************************************* 

 

 

 

 

De leden van OKRA Coloma hebben ook twee lastige coronajaren achter de rug. Het deed daarom eens zoveel deugd om samen te kunnen komen op dinsdag 4 oktober en te kunnen vieren dat de vereniging in onze wijk al 65 jaar bestaat.

Hartelijk gefeliciteerd vanwege de ganse Colomagemeenschap!

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

                     

 

 “Diaconie is geen randfenomeen maar zit in het hart van ons christen zijn.”

Denkpistes ons aangereikt door paus Franciscus.

 

‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets’ zijn scherpe woorden van bisschop Gaillot.

Ook Paus Franciscus heeft zich, vanaf het eerste begin van zijn pausschap, in soms scherpe woorden, uitgesproken over wat diaconie moet zijn binnen onze kerk. 

Iedere parochie en ook onze Emmaüsparochie als “gemeenschap van gemeenschappen” heeft vele opdrachten waarvan liturgie, catechese, geloofsverkondiging, kerkorganisatie en diaconie de kern uitmaken.

Traditioneel wordt onze Kerk geassocieerd met vooral expliciete geloofsverkondiging zoals we die kennen in catechese, liturgie en de kerkorganisatie op zich, terwijl bezig zijn met Caritas, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, vluchtelingen, eco-krediet, de Wereldwinkel, palliatieve zorg, vzw's in onderwijs en welzijn en dergelijke - met andere woorden diaconie - gezien worden als een bijkomstig of afgeleid product. Precies alsof diaconie van sociaal geëngageerden en hun betrokkenheid op de maatschappij en onze samenwerking met anderen die werken in die maatschappij niet essentieel zouden zijn voor ons christen zijn. 

Steeds heeft Franciscus beklemtoond dat wij als christen de plicht hebben om datgene wat in de wereld gebeurt diep in onszelf op te nemen en zo te ontdekken wat ieder van ons daaraan kan veranderen. Diaconie is voor hem geen toevallige bezigheid, maar het hart zelf van evangelisch leven: Verheugd te zijn met diegenen die verheugd zijn en wenen met wie weent. “Arm in arm met anderen ons engageren om een nieuwe wereld te bouwen”. Geloven staat voor hem gelijk met het verlangen om de wereld om te vormen, te transformeren, om te keren zoals we dat de voorbije vasten hebben benoemd.

Met andere woorden: Er is gewoon geen geloof zonder diaconie.