Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

 Ja, zeker! Ons liturgisch groepje ‘Jesaja’ maakte de belofte helemaal waar.
Onder het moto ‘Liefde is alles’ werd de aandacht van jong én oud geprikkeld.
Een filmpje ‘Love is all’ vormde de sfeermaker bij de start. Dit en de mooie foto’s in de presentatie boeide de jongsten zeker, maar ook de andere gelovigen konden dit smaken.

 

Het verhaal van de koning die door zijn eigen (te) strenge wetten op zijn plaats gezet werd en de eigentijdse vertelling van het evangelie wierpen een duidelijk beeld op de boodschap dat liefde alles is. Jan verduidelijkte de woorden door het goede nieuws achter de verhalen te lezen ‘uit de gazet’.

 

De Jippers, samen met de andere jongeren stonden rond het altaar voor het Onze Vader. Zij verrasten iedereen, samen met hun begeleiding, door de vredeswens dansend te zingen! De kerk bruiste van vrede want iedereen danste enthousiast mee.

 

Na de viering werd nog nagenoten bij een drankje. Wie er vandaag niet bij kon zijn, had pech. We zagen alleen blije gezichten en maken alvast afspraak voor de volgende gezinsviering op 2 april (Palmzondag).

 

*********************************************************************************************************************************************