Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

  

De jongeren van JIP Uniek (Nette, Birgit, Sam, Anaïs, Mirte en Sien) heetten iedereen welkom op hun speciale dag.

‘We zijn hier vandaag om onze doopsbeloften te vernieuwen en ons te laten vormen met Zijn Geest. In het bijzonder welkom aan onze geloofsgenoten, ouders, broers en zussen, familieleden en de vormheer, EH De Gendt. Zij hebben ons gesteund doorheen het hele traject.

Samen uniek gelukkig, een gewone zin waar we samen met jullie een betekenis aan gaan geven tot het onze themazin is.

We gingen aan de hand van enkele geluksvogels na wat echt geluk is. Doorheen de viering geven we aan jullie iets meer duidelijkheid over wat deze vogels ons meegaven.’ 

Enkele voorbeelden:

DIPPER - volgens deze vogel zijn de mensen die blij zijn met wie ze zijn, gelukkiger.

BRANTA  – moedige en veerkrachtige mensen zijn volgens deze vogel gelukkiger. Het is dan ook een grote stap in het duister om ons te laten vormen maar we wagen het erop.

SPORO – de pijler van de hoop. Gelukkige mensen durven namelijk te dromen en proberen stap voor stap hun dromen waar te maken.

      

 

Bedankt, Jippers voor jullie krachtige viering. We wensen jullie toe dat jullie mogen uitvliegen als echte geluksvogels, gedragen door mensen die jullie graag zien maar zeker ook als geluksvogels voor anderen, met de gave om te luisteren naar ieders verhaal en oog te hebben voor wat ieder uniek maakt.

Als Colomagemeenschap beloven we ook iets: we gaan jullie hier niet vasthouden, maar onze deuren zullen blijven openstaan voor jullie. Jullie zullen hier een thuis vinden, waar jullie even op adem, even op verhaal kunnen komen. We kijken samen met jullie uit naar de toekomst. Vlieg maar uit!

 

***************************************************************************************************************************************************************************