Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

 Op 15 januari kwamen de Eerste Communicanten in de pastorij samen rond bidden. Ze kwamen nadien, samen met hun familie naar de viering in de kerk.

We luisterden en keken naar een gesprek tussen de profeet Jesaja en Johannes de Doper. Deze twee mannen hebben elkaar nooit echt kunnen ontmoeten, want Jesaja leefde ongeveer 750 jaar voor Johannes de Doper. Maar in de Colomakerk gebeuren veel bijzondere dingen en doen we af en toe een teletijdmachine werken. Deze zondag dus om Jesaja en Johannes bij elkaar te brengen.

 

“Jesaja en Johannes maken kennis met elkaar en wat blijkt? Beiden zijn dienaar van God. Jesaja vertelt over zijn bijzondere opdracht. Hij moet het volk terug bij God brengen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, moest hij redder zijn voor àlle volken. Jesaja vraagt of Johannes hem niet kan helpen.
Johannes is dienaar van God door mensen te dopen als teken dat God er altijd is voor hen. Johannes getuigt dat ‘Hij’ er op een dag was. Zijn naam gelijkt op die van Jesaja: Jezus. Hij is het licht voor alle volken en zal jouw werk verder zetten.

Wij zijn de kleine dienaren van God: de ‘mini-ster’. Jezus is de grote ster, de ‘magi-ster’, leraar voor iedereen. Hij brengt alle mensen weer samen. Aan die droom wil ik meewerken. Jullie ook?”

 

De kinderen deelden mini sterretjes uit en de aanwezigen werden uitgenodigd om in kleine groepjes, samen met de kinderen, op de ster te schrijven wie Jezus voor hen is, wat Hij voor hen doet.

De mini sterretjes werden rond de grote ster, Jezus, gehangen. Jezus betekent duidelijk veel voor de mensen.

 

 

De viering was een echte gezinsviering. De kinderen genoten ervan en zongen hun liedjes fier en uit volle borst !

Een warme oproep om er weer bij te zijn op zondag 12 februari, want dan plannen we opnieuw een gezinsviering. Iedereen van harte welkom.

Noteer ook al zondag 5 februari in uw agenda want dan zullen de jongeren van JIP Uniek hun vormsel vieren.

 

**************************************************************************************************************************************************************************