Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering

 

Zaterdag 8 april
Paaswake
21.00 u.  :   Eucharistieviering

 

Zondag 9 april
Pasen
11.00 u. :  Eucharistieviering

Emiel Verrijken

 Onze kerststal blijft nog even staan.

We vieren weer samen rond 'onze' stal op 8 januari 2023; het feest van de openbaring, Driekoningen.

Heel graag tot dan!

 

 

Uit de duiding van Kerstmis onthouden we graag:

Het is goed dat we elk jaar opnieuw weer Kerstmis vieren. Kerstmis is het feest van ‘nooit opgeven’, het feest van ‘altijd weer opnieuw’.
Binnen dit ene leven, die enige kans, worden we elk jaar opnieuw aangemoedigd alsof we opnieuw geboren worden. Om mens te worden!
Dat is wat die kleine Jezus ons vertelt. Dat is wat hij ons in zijn latere leven heeft voorgeleefd.

Geloven is een werkwoord. Geloven is te doen. Niet op jezelf gericht, maar op de anderen.

‘Zie elkaar graag’, zei hij. ‘Wees elkaar tot zegen, groei in vriendschap en zorg voor elkaar.’

Bewust deel willen uitmaken van die beweging van mensen met datzelfde visioen maakt ons christen. Blijven geloven in de ‘slang en het ei’ of ‘de wolf en het lam’ die samen mens worden... maakt ons christen.

Met Kerstmis schudden we het stof van onze voeten en wakkeren we de vlam weer aan, poken we het vuur weer op en moedigen we elkaar aan met de woorden:

Geef licht! Geef de liefde een gezicht.

Zalig Kerstfeest!

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************