Zondag 04 dec. 2022
Tweede zondag van de Advent
11.00 u. : Gebedsviering

Jgt. Gaby Steffens

zondag 11 dec.2022
Derde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering


Zondag 18 dec. 2022
Vierde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering

Jgt. Emiel Verrijken

 

 

Op zondag 9 oktober 2022 worden we allen uitgenodigd op de Emmaüsmeeting, die dit jaar 'Diaconie' als thema heeft.

Samen willen we van gedachten wisselen over wat Diaconie voor ons kan betekenen en hoe we hieraan binnen onze parochie en daarbuiten een praktische invulling kunnen geven.

Iedereen is van harte welkom. 

Aansluitend op de Emmaüsmeeting, vindt om 11u. de startviering plaats in de Sint-Jan Berchmanskerk, waarbij ook de andere geloofsgemeenschappen aansluiten. Er zal die zondag dus geen viering zijn in de Colomakerk.

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************