Zondag 04 dec. 2022
Tweede zondag van de Advent
11.00 u. : Gebedsviering

Jgt. Gaby Steffens

zondag 11 dec.2022
Derde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering


Zondag 18 dec. 2022
Vierde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering

Jgt. Emiel Verrijken

 

 

                             

 

In Mechelen groeit 14,1% van de kinderen op in armoede. Dat blijkt uit de cijfers 2021 van Kind & Gezin. En dat ervaren ook onze scholen. Een kind dat ’s middags geen middagmaal mee heeft, een kleuter zonder winterjas, een jongere waarvan de ouders de verplichte rekenmachine niet kunnen bekostigen. Scholen worden vandaag steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Deze ouders hebben moeite om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen enz.

Met een nieuw initiatief van Samen voor Sam helpen we de scholen in het Mechelse om kinderen of jongeren die het financieel erg moeilijk hebben, met meer gelijke kansen het schooljaar te laten doorlopen. Met de Mechelse parochies hebben we de Schenkerskring Samen voor Sam opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De centen die we langs deze weg samenbrengen zullen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties financieel steunen. Het gaat om individuele tegemoetkomingen: schoolkosten, leefkosten en kosten van (para-)medische of therapeutische aard.

Om deze steun te kunnen bieden, doen we beroep op jou voor een gift !

Je kan ze overmaken op de rekening van de Koning Boudewijnstichting voor “Samen voor Sam” Rek. nr. BE10 0000 0000 0404 met de vermelding ***623/3707/10063***

Je kan eveneens online schenken via https://donate.kbs-frb.be/actions/GC-SamenVoorSam?lang=nl_NL

De Koning Boudewijnstichting houdt op deze wijze toezicht op een correcte werking.

Dit betekent ook dat giften fiscaal aftrekbaar zijn: vanaf 40 euro is er een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag. 

 

Samen voor Sam is het initiatief van de Mechelse parochies, gestart in 2017 om ondersteuning te bieden aan de Mechelse scholen in hun zorg voor kwetsbare kinderen.

De eerste jaren zetten we mensen aan tot persoonlijk engagement voor de kinderen met noden in de scholen: lezen met kinderen, helpen bij huistaak, enz.

Tijdens de Corona pandemie was het niet langer mogelijk vrijwilligers in onze scholen toe te laten.

Op dit moment zijn vrijwilligers die een ondersteuningstaak willen opnemen, terug welkom.

In 2020 heeft de werkgroep “Samen voor Sam” het initiatief genomen om laptops te schenken op het moment dat er volop afstandsonderwijs werd gegeven. Ook lanceerden we de oproep om buddy te worden. Een buddy biedt kinderen met nood aan bijkomende zorg een naschoolse één-op-één begeleiding aan, en dit met de bedoeling de leerling toegewijd te ondersteunen.

Aanvankelijk was er geen optie tot financiële ondersteuning. De huidige diepe economische crisis met hoge inflatie en torenhoge energieprijzen, zorgen er voor dat voor steeds meer gezinnen het betalen van de schoolkosten problematisch wordt. Daarom dit initiatief.

Met jouw bijdrage kunnen we op een gecontroleerde manier kinderen in kwetsbare gezinssituaties, hulp bieden in het kader van het onderwijs.

Namens de kinderen zijn we jou bij voorbaat bijzonder dankbaar voor je bijdrage. We houden je zeker verder op de hoogte over dit nieuwe initiatief.

Graag meer info ? Contacteer https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-mechelen

 

De stuurgroep “Samen voor Sam”