Donderdag 26 mei 2022
O.-H.-Hemelvaart
11.00 u. : Eucharistieviering

Eerste Communie

Zondag 29 mei 2022
11.00 u. : Gebedsviering

Naamopgave

Herdenkingsviering overledenen april :
Jan Van Ighem


Zondag 05 juni 2022
11.00 u. :  Eucharistieviering

Feest van de H. Drie-eenheid
Jgt. Werner Sterckx

 

  “Zijn woord wil deze wereld omgekeerd”

 

 

 

 

 

Soms breekt het woord vanuit de wolk boven op de berg.

Geen hut of tent om lang te blijven:
beneden wordt op jou gewacht.

Lezing Lc. 9,28b-37

Lezing BD

Alassane deelt toekomstdroom als boer

Goeie morgen.

Ik ben Alassane. Ik ben 26 jaar en ik woon in Senegal.
Vorig jaar kon ik mijn opleiding in agro-ecologie afronden samen met nog 10 leeftijdsgenoten. En nu wil ik natuurlijk mijn opleiding omzetten in de praktijk. Ik droom ervan om boer te worden.
Vele van mijn leeftijdsgenoten willen naar de stad. Als boer verdien je steeds minder en het leven wordt hier alsmaar moeilijker. Maar ik hoor ook dat er in de stad uiteindelijk niet zo veel goede jobs zijn.
Tijdens mijn opleiding bij Jeunesse et Développement leerde ik dat er een verandering nodig is. Verandering kan met agro-ecologie. We willen voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is. We willen als boer werken in harmonie met de natuur.
Maar wel met respect. Respect voor de rechten van de boeren die zich elke dag inzetten. Iedereen heeft recht op gezond voedsel, een goed inkomen en inspraak in het beleid.
Op deze manier hoop ik dat ik niet naar de stad zal moeten vluchten.
Na mijn opleiding heb ik trouwens al een stage gelopen van 6 maanden. Met mijn kennis ondersteunde ik de opleidingen in agro-ecologie. Ik controleerde de tuinbouwvelden onder begeleiding van een tuinbouwtechnicus. Nu ben ik zelf in staat om andere landbouwers te adviseren en te begeleiden.
Ik kan aan de slag als lesgever in mijn dorp. De kennis die ik opdeed, kan ik nu doorgeven. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe sterker we samen zijn om van de agro-ecologie in Senegal een succes te maken.
Dat zou wat geven.
Mits wat financiering start ik ooit wel mijn eigen onderneming om de toegang tot biologische producten te verbeteren.
De opleiding in agro-ecologie gaf mij een toekomstperspectief als boer. Wat ik doe is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en de ontwikkeling van mijn familie en mijn gemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld het je in:

De hoge berg 
weg uit de drukte, het geraas, het geroep.
Inkeren, verstillen, 
het eigen hart horen, 
ademhalen, langzaam, diep,

in en uit, in en uit,

aanwezig komen bij mezelf 
bij de altijd Aanwezige,
licht zien, soms even, 
doorzinderd worden van het licht, 
en de stem horen ‘Deze is mijn geliefde Zoon’ 
en luisteren, lang warm worden van die stem
‘Het is goed dat we hier zijn ‘
en de ogen opslaan en niets anders zien 
dan de gewone dagelijkse realiteit, 
en toch! 

Met open ogen naar Jezus durven kijken, 
met open oren luisteren naar zijn woord, 
naar die ongelofelijke boodschap,
naar Gods droom over onze wereld over de mensen over mij. 
Het durven geloven, Zijn woord, 
er durven naar leven en ervaren: 
dit woord is waar en goed!