Maandag 15 augustus 2022
Geen viering


Zondag 21 augustus 2022
11.00 u. : Gebedsviering


Zondag 28 augustus 2022
11.00 u. : Eucharistieviering

Herdenkingsviering overledenen juli
   Karel Swinnen
  Anne-Marie Gulikers
  Jan Op de Beeck

Jgt. Diane Vermeulen, waarbij we ook heel dankbaar terugdenken
aan Albert Kutten en alle overleden familieleden.

 

 

 

 

 


Aaron, Jules, Lotte en Rian bereiden zich voor op hun Plechtige Geloofsbelijdenis en brengen verslag uit: 
 
 
In een eerste bijeenkomst haalden we herinneringen op aan ons eigen doopsel en keken we welke doopbelofte onze meter en peter en onze ouders voor ons hebben uitgesproken.
Daarna kwamen we te weten waarom we in Coloma ons vormsel niet ontvangen op 12 jaar, maar wel een 'plechtige geloofsbelijdenis' uitspreken. Zo grijpen we terug naar de vroegere traditie om een bewuste keuze te maken voor ons geloof op 17 jaar met ons vormsel.
In de tweede bijeenkomst zochten we naar namen voor God en probeerden we de 'droom van God' concreet vorm te geven.
Op 19 december zullen we hier tijdens de viering wat meer uitleg over geven. 
Maar eerst gaan we op 18 december
het vredeslicht ophalen in Boutersem.  
Het vredeslicht wil licht, hoop en warmte uitdragen naar alle hoeken van de wereld.
 
Het vertrekt vanuit Bethlehem, een multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven.
 
Dan legt het vredeslicht een weg af via Oostenrijk en Duitsland naar Vlaanderen.
 
Tijdens een bezinningsmoment op
18 december willen we dat vredeslicht aan zoveel mogelijk mensen doorgeven.
 
 
Kom jij ook?
 
 
 
  
***********************************************************************************************************************************************************************