Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Aaron, Jules, Lotte en Rian bereiden zich voor op hun Plechtige Geloofsbelijdenis en brengen verslag uit: 
 
 
In een eerste bijeenkomst haalden we herinneringen op aan ons eigen doopsel en keken we welke doopbelofte onze meter en peter en onze ouders voor ons hebben uitgesproken.
Daarna kwamen we te weten waarom we in Coloma ons vormsel niet ontvangen op 12 jaar, maar wel een 'plechtige geloofsbelijdenis' uitspreken. Zo grijpen we terug naar de vroegere traditie om een bewuste keuze te maken voor ons geloof op 17 jaar met ons vormsel.
In de tweede bijeenkomst zochten we naar namen voor God en probeerden we de 'droom van God' concreet vorm te geven.
Op 19 december zullen we hier tijdens de viering wat meer uitleg over geven. 
Maar eerst gaan we op 18 december
het vredeslicht ophalen in Boutersem.  
Het vredeslicht wil licht, hoop en warmte uitdragen naar alle hoeken van de wereld.
 
Het vertrekt vanuit Bethlehem, een multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven.
 
Dan legt het vredeslicht een weg af via Oostenrijk en Duitsland naar Vlaanderen.
 
Tijdens een bezinningsmoment op
18 december willen we dat vredeslicht aan zoveel mogelijk mensen doorgeven.
 
 
Kom jij ook?
 
 
 
  
***********************************************************************************************************************************************************************