Zondag 23 jan. '22 :

11.00 u : Gebedsviering

Herdenkingsviering
  Constant 'Conny' Somers
  Guido Cauwenbergh
  Paula De Borger


Zondag 30 jan. '22 :

11.00 u : Eucharistieviering


Zondag 06 febr. '22

11.00 u : Eucharistieviering

Vormsel

 Derde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen voor elkaar opkomen

 

DE ZWAKSTE

Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke?

Is dat niet tegen de natuurwet?

Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd,
doordat de sterkste telkens weer overwint.

Voorkeur geven aan de zwakke…

Is dat niet contraproductief?

Schaarse middelen zet je best daar in
waar ze het meest renderen!

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt,
dat het je vreugde geeft...

Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat ze nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving.

 

Ze zijn moeilijk te helpen,
ze wekken weerstand op,
weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Waarom zou je een verbond aangaan met wie niemand zich wil verbinden?

Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Ik zie geen andere reden dan het geloof.

Het geloof in de diep verborgen capaciteiten, het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in iedere mens.

Geen betere verwoording dan de Bijbelse:

wil je winnen… geef dan,

wil je helen… breek dan,

wil je leven… heb dan lief.

Naar Kris Buckinx in ‘Op het andere been’ - uitgave Halewijn

***********************************************************************************************************************************************************