IMG_1113-small.jpg


Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 De rode draad van de lezingen van deze zondag is de slingerbeweging
van slecht naar goed nieuws, van Job die gebukt gaat onder de last
van het leven en Marcus die ons vertelt over Jezus als brenger en
doener van goed nieuws.
Herkenbaar vandaag, niet?

Lezen jullie mee?

Eerste lezing

 

Job, 7,1-4, 6-7 (bewerking door Chantal Leterme)

Job zei:
Ik vind het leven moeilijk.
Het is zwaar, elke dag opnieuw.
Ik voel me als een slaaf in de hitte, op zoek naar schaduw.
Ik kijk uit naar mijn loon.

Dag en nacht heb ik zorgen.
's Avonds denk ik: Wanneer kan ik opstaan?
's Morgens denk ik: Wanneer kan ik gaan slapen?
Maar de nacht duurt lang, onrustig lig ik te woelen tot de ochtend.

Mijn lichaam is vuil, het zit vol zweren.
Mijn huid is kapot, de wonden zitten vol etter.
Mijn leven is als een zucht,
Ik zal geen geluk meer kennen.

 

Streepje muziek

Van Stef Bos - Lied van Job: https://www.youtube.com/watch?v=cnu62M1eAnU

Evangelie

Marcus 1,29-39 (bewerking door Chantal Leterme)
Vanuit de synagoge gaat Jezus
samen met Simon, Andreas, Jacobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas,
Daar ligt de schoonmoeder van Simon met hoge koorts in bed.
Ze zeggen aan Jezus:
‘Jezus, de schoonmoeder van Simon heeft veel koorts.
Ze ligt in bed’
Als Jezus dat hoort, gaat Hij naar haar toe.
Hij neemt haar bij de hand en helpt haar opstaan.
De koorts verdwijnt en ze bedient Hen.
’s Avonds, wanneer de zon is ondergegaan,
brengen ze allemaal mensen bij Hem die ziek zijn.
Heel de stad is samengestroomd voor de deur.
Hij geneest vele zieken van allerlei kwalen.
En Hij drijft ook veel demonen uit.
Tegen die demonen zei Hij:
‘Ik verbied jullie te spreken, want jullie weten wie Ik ben.’
Heel vroeg in de morgen, het is eigenlijk nog nacht,
staat Jezus op.
Hij gaat naar buiten naar een eenzame plaats
en blijft daar bidden.
Simon en zijn metgezellen gaan Hem achterna.
Als ze Hem vinden zeggen ze Jezus: ‘Iedereen zoekt U.’
Maar Jezus zegt: ‘Kom, we gaan naar de dorpen in de buurt,
ook daar moet ik de blijde boodschap verkondigen.
Want dat is mijn taak.’
Zo trekt Jezus door heel Galilea, spreekt in de synagogen en geneest zieken.

 

Gebed

Erwin Roosen verwoordt het zo:

’s Avonds, als de zon ook in jouw leven is ondergegaan
en angst en onzekerheid elke hoop de grond inboren
en elk perspectief onmogelijk maken,
kom dan maar naar Mij – zegt God –
en ervaar hoe mijn tederheid jou kan genezen
en nieuwe horizonten opent vol vreugde en geluk.
In mijn naam heeft Jezus dat duidelijk gemaakt aan vele zieken en armen.
En ook vandaag zijn er mensen
die aan mijn liefde handen en voeten willen geven.
Misschien ben jij zelf ook zo iemand.

Oproep

Het wordt beter, dat hopen én geloven wij!
Graag geven we nog een concrete tip mee om het voor elkaar lichter te maken:
duik deze week in je contactenlijstje en contacteer 2,3 mensen van wie je al een tijdje niets meer hoorde.
Geloof in actie