Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

  

Hierbij een foto van de EERSTE SPADESTEEK bij de grondwerken voor de nieuwe jeugdlokalen achter de kerk van Coloma.

Inderdaad, na 40 jaar werd "het huizeke" omwille van bouwvallig en niet meer functioneel afgebroken. Een nieuwbouw komt in de plaats en nog wel op dezelfde plaats.

Leerlingen van de Technische Scholen Mechelen, onder toezicht en begeleiding van hun docenten, nemen de ruwbouw op zich.
Hierdoor zal de ruwbouw enerzijds iets langer gespreid zijn in de tijd, maar anderzijds bijdragen in het leerproces van de jongelui.

Ten gepaste tijde houden wij jullie verder op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

Andreas & Tim, "werkgroep huizeke"

Meer info kan je vinden op:

https://chirocoloma.be/nieuwbouw.html

*****************************************************************************************************************