IMG_0357-small.jpg


Zondag 14 juni 2020

11u00  Eucharistieviering

 


   

Welkom beste lezer.

 

Met ons liturgie groepje ‘Mozes’ hebben wij onze hoofden even virtueel samen gestoken.

In deze periode van op-kot-blijven zie je, als je dat wil, ook enkele corona-lichtpuntjes.

Jezus komt aan het woord en zegt: “Als jij dat wil ben Ik je deur”.

Paul inspireert ons en laat ons, los van de huidige omstandigheden, even stilstaan bij een nu wel erg actueel stukje huis.

Tot slot worden we in goed gezelschap op weg gezet met de vraag om onderweg zelf ook gids te zijn .

Laat ons er ‘op-afstand-toch-samen’ van genieten.

 

Lockdown

 

Ja, er is angst.

Ja, er is isolatie.

Ja, er wordt gehamsterd.

Ja, er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.

Maar …

Ze zeggen dat je na zoveel jaren lawaai de vogels weer kunt horen.

Ze zeggen dat de lucht niet langer vol smog is, maar blauw en grijs en helder.

Ze zeggen dat mensen elkaar toezingen zodat wie alleen is, de geluiden kan horen van de families om zich heen.

Ze zeggen dat een hotel gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt.

 

Vandaag is een jonge vrouw druk bezig om flyers te verspreiden met haar nummer op zodat anderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden velen zich voor om daklozen, zieken en vermoeide mensen te verwelkomen en onderdak te geven.

 

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.

Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.

Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit:

            hoe groot we werkelijk zijn,

            hoe weinig we feitelijk kunnen controleren,

            en - wat er echt toe doet - van elkaar houden.

 

Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.

Ja, er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet ziek te zijn.

Ja, er is zelfs dood, maar liefde kan altijd opnieuw geboren worden.

 

Ontwaak met de keuzes die je maakt om nu te leven.

Adem vandaag.

Luister voorbij het geraas van je paniek: de vogels zingen weer.

Kijk voorbij je ramen en deuren: de lucht klaart op.

Ruik: de lente komt voorbij.

Weet tegen beterweten in: altijd word je omringd door Liefde.

Open de ramen van je ziel en - al kun je de ander niet aanraken - zing over het lege plein!

(Naar Richard Hendrick, Ierse franciscaan)

 

Evangelie volgens Johannes 10, 1-10: 'Ik ben de deur'

Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Echt waar, Ik zeg je: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, dat is een dief of een rover. De herder van de schapen is iemand die door de deur naar binnen gaat, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer al zijn schapen buiten zijn, gaat hij voorop. Al zijn schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Die schapen volgen niemand anders. Van anderen lopen ze weg omdat ze hun stem niet kennen.’ Jezus zegt: ‘Echt waar, Ik zeg je: Ik ben de deur voor de schapen. Als iemand door Mij binnenkomt, wordt hij gered. Hij zal in en uit lopen, en hij zal malse weiden vinden. Dieven komen alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om aan mijn schapen het volle leven te geven zodat ze gelukkig zijn.’

 (Uit Bijbel in Gewone Taal, bewerking: C. LETERME)

 

Mijmering 

Heb je ooit iemand horen zeggen over zichzelf; ik ben de deur ?

Nochtans hebben we dat vandaag gehoord. Jezus zegt: "Ik ben de deur van de schapen."

We hebben hier te maken met de welbekende “ ik ben” uitspraken van Jezus, of nog beter gezegd, over Jezus. Ze staan opgetekend bij de evangelist Johannes. Johannes met zijn geloofsgemeenschap heeft er tientallen jaren over gedaan om die uitspraken neer te schrijven.

Denk aan; ik ben het licht van de wereld – ik ben de wijnstok- ik ben de goede herder- ik ben de weg, de waarheid en het leven- ik ben gekomen om mensen leven te schenken in overvloed.

Vandaag horen we dus; ik ben de deur van de schapen.

Het beeld was overbekend in de tijd van de leerlingen. Meerdere herders brengen ’s avonds hun kudden in één omheining samen en vertrouwen ze toe aan de wachter van de nacht. In die omheining is een deur, waardoor de herders ’s morgens worden binnen gelaten om ieder hun kudde op te halen. De schapen herkennen hun herder aan zijn stem. Als de herder zijn schapen roept, gaan die mee naar buiten, maar een vreemde zullen ze niet volgen.

Je moet door Jezus in- en uitgaan; de weg naar het leven loopt via hem.

 

Willen we toch eerst nog even terugkeren naar het beeld van de deur?

Deur staat voor; in en uit – voor open en toe – voor binnen en buiten.

Deur staat voor beschutting en geborgenheid. Met de deur dicht vindt het gezin elkaar terug. De mensen die gewerkt hebben, de kinderen terug van school, de oude mensen na

“eens even weg geweest “.

We hebben een binnen nodig om op ons effen te komen- om uit te rusten- om uit te blazen- om te vertellen- om te eten en te slapen en daar gelukkig te zijn.

Toch staat de deur ook voor openheid. Ze moet op tijd en stond openstaan, om te gaan werken, om de wereld te verkennen door klein en groot.

Het is een hele opgave om een goed evenwicht te vinden tussen binnen en buiten.

 

En nu gaan we door op het beeld van, binnen en buiten. Jezus zegt: “ Ik ben de deur “.

Je kunt met mijn verhaal en met mijn boodschap, met mijn woorden en met mijn  levensvisie ook je huis en je gezin binnen gaan. Maar evengoed kan je er mee de wereld in. Ik zal je plekken tonen waar echt leven en geluk te vinden zijn.

Wie door mij binnenkomt of buitengaat, zal waarachtig leven vinden, een zinvol bestaan en leven in overvloed.

Nog meer ! Open Jezus en kijk - we ontmoeten de goede Vader. Jezus is de deur naar Gods wijdte. Hij zal ons binnen leiden in Gods oneindige liefde.

En zelfs daarin, blijft Jezus heel bescheiden. We kunnen vrij, in- en uitgaan. Hij geeft ons adem en houdt ons gaande.

Zo horen wij ook, kerk te zijn. Een schaapskooi waarin we geborgenheid en warmte vinden.

Een plek waar mensen hun oren spitsen om goed te luisteren en dieper te geloven. Jezus is daar en met Hem gaan we naar buiten om zijn boodschap te vertolken.

(Paul Van Steen)

 

Bezinningsgebed

 

Ik ken je, zegt Jezus.

Ik weet wat er leeft in je hart

en wat je pijn en je vreugde is.

Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten

en jouw gids en herder zijn.

Maar Ik wil je ook vragen

om zélf een herder te zijn voor anderen.

Je moet daar geen held voor worden,

geen superman of supervrouw.

Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent.

Durf in mijn voetsporen te treden

en je leven te breken en delen als brood en wijn.

Het zal je gelukkig maken

en je vrede en vreugde schenken.

(naar Erwin Roosen)