Zondag 14 juni 2020

11u00  Eucharistieviering

  

Evangelielezing

Joh 18, 30

“Het is volbracht.”

Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

 

Overdenking

Vandaag is het niet zomaar een vrijdag, niet zomaar de laatste dag van de vasten! Vandaag is het ‘goede’ vrijdag want niet het kwaad heeft het laatste woord, maar het goede. Dat is wat wij geloven.

Op deze laatste dag van de veertigdagentijd denken wij samen met Christenen verspreid over de hele wereld terug aan wat met Jezus zowat tweeduizend jaar geleden gebeurde. Hij verzette zich tegen onderdrukking en schijnheiligheid, tegen oorlog en geweld en werd zelf het slachtoffer van brutale machtsspelletjes en gewetenloze corruptie. Hij werd vernederd, gemarteld, gekruisigd en Hij stierf.

Zijn leven en sterven had maar één doel zo zei Hij: ‘Dat wij leven zouden bezitten en wel in overvloed’. God kwam en komt met ons het lijden delen. Kwetsbaar is Hij vandaag aanwezig en nabij.

Hij komt niet om ons lijden op te heffen, wel om het met ons te delen. Ons eigen lijden en verdriet blijft bestaan en we ervaren nog steeds de broosheid van onszelf en onze geliefden zeker in deze crisistijd te wijten aan het coronavirus. Ook ons eigen sterven blijft onafwendbaar.

Speciaal vandaag stellen wij ons de vraag hoe we daar mee omgaan en Jezus biedt zich aan als deel van het antwoord. Wij geloven dat Hij vandaag aanwezig is en nabij - even kwetsbaar als wij zelf.

  

Goede Vrijdag

Vrijdag, klopt wel

maar goed?

Is sterven goed? Geslagen worden ?

Of is het dan toch

het sterven van de graankorrel

belofte van “ duizendvoudig vrucht”

van een nieuw leven

van kruisweg naar levensweg

naar licht

vriendelijk en zacht

naar openheid

zoals wij soms bij de mensen zien.

 

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:

als dat niet het geval is,

is er geen hoop.

 

Hoop is de kwaliteit van de ziel

en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt.

 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.

Het is een gerichtheid van de geest,

een gerichtheid van het hart,

voorbij de horizon verankerd.

 

Hoop

in deze diepe krachtige betekenis

is niet het zelfde als vreugde

omdat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten

voor wat succes heeft.

 

Hoop is ergens voor werken

omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme

evenmin overtuiging

dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is

afgezien van de afloop,

het resultaat.

(Václav Havel)

 

Boodschap voor Pasen

Jacob hield van de mensen.

Maar als hij ze om zich heen bezig zag, leken ze brutaal en somber.

Hij vroeg zich af; “ wat kan ik daar toch aan doen ?”

Hij dacht; als ik hen zou vertellen over liefde en schoonheid,

dan worden ze zeker goed “

En Jacob begon te vertellen over liefde en schoonheid.

Sommigen hielden halt om naar hem te luisteren,

anderen liepen gewoon voorbij.

Maar Jacob gaf de moed niet op. Hij bleef maar vertellen.

Maar steeds minder mensen kwamen luisteren.

Op een dag sprak hij alleen nog voor de wolken en de wind.

Veel jaren later vertelde hij een nieuw verhaal.

Een kind trok aan zijn mouw; “ zie je dan niet dat er niemand komt luisteren?”

Jacob zei; “ vroeger vertelde ik om de wereld te veranderen,

nu vertel ik opdat de wereld mij niet verandert”.

(Uit parel voor elke dag p 39-)

 

 

Boodschap van bisschop Romero

'Ik ben vaak bedreigd met de dood.

Maar als christen - ik zeg het maar ronduit -

geloof ik niet in een dood zonder verrijzenis.

Als ze mij vermoorden zal ik verrijzen

in het volk van El Salvador...

en als ze hun bedreigingen uitvoeren

dan offer ik mijn bloed aan God

voor de redding en de  verrijzenis van mijn volk.'

Geheel samengebracht, geput en geschreven vanuit de kracht van onze ‘Colomanese’ liturgische werking.

Met bijzondere dank aan Paul en Pieter en warme groet van Frie.

Je leest hier telkens een stukje, elke bijzondere dag van deze week tot aan Pasen (nvdr)

 

Nog een boodschap van Jan:

Beste allemaal,

Na de mooie viering van het Laatste Avondmaal in Leliëndaal, zal er op Goede Vrijdag geen uitzending zijn van bij de Jezuïeten hier in Mechelen. Wel gaat de Paaswake er door, waarover later meer. Wat de Paaswake betreft, alleen de paaskaars voor de Jezuïetenkerk zal er gezegend worden. Bij de eerst mogelijke viering in onze plaatselijke gemeenschappen zal extra aandacht besteed worden aan de nieuwe paaskaars.

Voor Goede Vrijdag verwijzen we naar de Kruisweg om 15.00 uur in de kathedraal van Antwerpen, te volgen via Kerknet.

Wannes Vanderhoeven brengt ook voor Goede Vrijdag een orgelmeditatie: "Mattheüs-Final"  (J.S. Bach/C.M. Widor)  In deze opname uit 2016 is het orgel van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle te beluisteren.

Sterkte voor iedereen!

Beste groeten van Jan

****************************************************************************************************************************************************************