Spring naar de inhoud

Emmaüsmeeting 8 oktober 2023

‘HOEKSTENEN IN ONS GELOVEN’

Ooit waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
Dit zorgzaam gebaar roept ons op om eens stil te staan en te bedenken of onze wijze van omgaan met elkaar werkelijk dienende trekken heeft en of die dienende trekken voor de buitenwereld ook zichtbaar en herkenbaar zijn.
Net zoals vorig jaar willen wij tijdens onze Emmaüsmeeting, op zondag 8 oktober 2023, diaconie, onze zorg voor elkaar, ter sprake brengen om ze daarna te vieren tijdens onze jaarlijkse Emmaüsviering.
We zullen samen stilstaan bij enkele grondhoudingen die steunpilaar zijn van ons geloof. Wij, de mensen van het Kernteam van de Emmaüsparochie, kozen uit een lange lijst grondhoudingen voor:
· Geduldige luisterbereidheid, inlevend handelen
· Ruimte laten, openheid tonen en tegenspraak dulden
· Dienstbaarheid, evenwicht tussen dienstbaar zijn en jezelf verliezen
Soms lijkt het erop dat onze samenleving doorgeslagen is in ‘ikkigheid’ (Dirk De Wachter), waarbij niet zelden gedacht wordt in termen van prestige, status, rijkdom en persoonlijk geluk.
Paus Franciscus pleit voor een Kerk van dienende mensen die zich ten dienste stellen van God en van de wereld. Tijdens deze jaarlijkse samenkomst willen wij ieder van ons oproepen om in de eigen leefwereld dag aan dag goed te onderscheiden hoe je onder andere deze drie grondhoudingen een echte plaats geeft of kan geven in je eigen leven en dit te delen met elkaar.
‘Elkaar de voeten wassen’ betekent figuurlijk niets anders dan elkaar zo te dienen dat het leven van iedere enkeling in de christelijke gemeenschap (en daarbuiten) kan lukken.
Als Kerk van de toekomst, zoals Jezus die wil, zijn wij ervan overtuigd dat een dienende kerk ook mensen voor zich zal winnen.

Je bent welkom!
Emmaüsmeeting: zondag 8 oktober vanaf 9.15 u in Sint-Jakob (Stuivenbergbaan 141 Mechelen)
Eucharistieviering om 11 uur