Zondag  20 aug. 2017
11 uur : Eucharistieviering
Sint Jozef School Vredestraat (ingang Tervuursesteenweg) 
**********************

Zondag  27 aug; 2017
11 uur : Gebedsviering
Sint Jozef School Vredestraat (ingang Tervuursesteenweg)

Voor : Familie Goossens-Diedens
**********************

Zondag 3 sept. 2017
11 uur : Eucharistieviering
Sint Jozef School Vredestraat (ingang Tervuursesteenweg)**********************

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Binnen

40

Dagen

 

 

 

 

Neemt de Colomakerk een nieuwe start!

 

En dat gaan we vieren…

 

Hou alvast 01 oktober ’17 vrij in je agenda.

   

Ondertussen wordt er hard gewerkt om alles in orde te krijgen.

Kijk maar!

 

***************************************************************************************************************************************************

 

Van 24 juli tot 07 september 2017 wordt de vloer van ’t Kranske vernieuwd.

De vieringen zullen in die periode doorgaan in de basisschool St.-Jozef Coloma, afdeling Vredestraat.

Opgelet: ingang aan de Tervuursesteenweg!                

 

We spreken daar dus af, zoals steeds om 11u00. 

 

Van harte welkom!

 

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

 

   (foto: Chiro Coloma)

Vorige maand kregen we regelmatig minder prettig 'kampnieuws' voorgeschoteld.  Zo dienden enkele jeugdbewegingen voortijdig hun zomerkamp af te breken doordat een groot gedeelte van de groep door ziekte werd geveld. En da's voor de jongeren die een heel jaar toeleven naar dit hoogtepunt gewoonweg een ramp te noemen.

Maar: laat ons even focussen op wat positief nieuws uit 'dardennen'.  Sinds 20 juli had Chiro Coloma er ook z'n tenten opgeslagen.  De groep die -  als zondag de allerjongsten eveneens naar het kampterrein komen afgezakt -  zowat zeventig leden telt, maakte het mooie weer in Jallet.  En dat deden ze letterlijk en figuurlijk.  Ze zagen het zonnig in, en die zon probeerden ze ook te vangen.  Jawel. Chiro Coloma is bijzonder milieuvriendelijk 'bezig', en dat verdient een pluim!  Met zonne-energie kamperen: het is niet alleen vrij uniek te noemen voor een jeugdvereniging: het is bovendien een mooi statement hoe men bewuster kan leven. 

Jan Smets

Voor het volledige artikel, surf naar:

www.mechelenblogt.be/2017/07/milieuvriendelijke-chiro-coloma-op-kamp-op-zonne-energie

************************************************************************************************************************************************************************

Visietekst van Jan Arnalsteen

Het is ondertussen bekend dat eind juli Stefaan Callebaut weggaat als pastoor van de Emmaüsparochie. Hij zoekt nieuwe pastorale oorden op. Bierbeek wordt zijn nieuwe uitvalsbasis. We willen hem daarbij alle goeds toewensen. Dank, Stefaan, voor de vele zinvolle jaren in ons Mechelse midden. Het zal anders zijn zonder jou.

 

Pastores

Met het vertrek van Stefaan wordt het pastoresbestand in onze stad nog wat dunner. Ladies first. Erna Seghers blijft zich volop kwijten van haar taak in het Koraalhuis, dat in het najaar een nieuwe stek zal krijgen waar nu het Calefact huist in de Hoviusstraat. Diaken Louis Apers (geen lady) zal Erna hierin bijstaan. Verschillende maanden in het jaar zal hij echter in Mexico leven en werken, samen met zijn echtgenote Beatriz. Zij begeleiden daar een project voor drugverslaafde jongeren. Zuster Ann Van Steenweghen zal als altijd paraat staan als pastorale werker, specialisatie catechese – maar van alle markten thuis.

Guy De Keersmaecker, Kris Van den Bossche, Serge Takamba en Jan Arnalsteen blijven de vrijgestelde priesters. Met dien verstande dat het grootste deel van Guy’s takenpakket zich situeert op  decanaal en vicariaal niveau én dat Serge als lid van de Sant’Egidiobeweging een aantal andere engagementen opneemt, voornamelijk in Antwerpen. Niet te vergeten: Steven Wielandts die Hanswijk behartigt en ook nog enkele gepensioneerde priesters die dienst bewijzen.

Het mag u gerust stellen. Als pastores ploegen wij voort, mens voor de mensen als wij mogen zijn.

 

Ploegen

Maar bovenal mag het betekenisvol zijn dat de ploegen meer dan ooit gaan pastoren. Immers, in onze plaatselijke geloofsgemeenschappen komt het er op aan dat toegewijde christenen hun verantwoordelijkheid opnemen, navenant de evangelische kracht en de gelovige inspiratie ter plaatse. Dat zal dus inderdaad verschillen van plek tot plek en dat is geen probleem. Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. In elk geval zullen we mogen leren om tegelijk “schaap en herder” te zijn met en voor elkaar. De toekomst zal uitwijzen dat we op die manier effectief kerk opbouwen. Als we maar evangelisch blijven kijken en luisteren naar de herder bij uitstek, Jezus zelf.

Op vier belangrijke gebieden en voor het geheel van de stad zullen toegewijde Mechelse gelovigen hun nek mogen uitsteken: op het gebied van evangelisatie, catechese, diaconie en “de middelen”. Ze doen dat nu al. Wellicht zullen in de nabije toekomst deze vier verder gestalte krijgen in de oprichting van een “zoneploeg” met “toegewijde veldverantwoordelijken”.

Hierover later meer.

 

Vieringen

Allemaal schoon woorden, meneer pastoor. Maar gaan wij nog elke zondag een mis hebben? Of een viering tout court? Goede vraag. Het antwoord is: neen, niet overal of elk weekend. Voortaan is het zaak om dit eigenste parochieblad in het oog te houden. Zogeheten “gegarandeerde” eucharistievieringen zijn er elke zondag in de Sint-Romboutskathedraal en in de basiliek van Hanswijk. In de mate van het mogelijke ook in Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle. Elders is er één of zijn er twee eucharistievieringen per maand, eventueel afgewisseld door gebedsdiensten.

We gaan u hier niet vervelen met kolommetjes. Per parochie vindt u alle informatie. Weet daarbij dat u ook altijd welkom bent bij de buren.

Moeten we het daarmee stellen? Voorlopig wel. Ideaal ware dat elke geloofsgemeenschap haar eigen voorganger kon hebben; niet dus. Maar zal de tijd niet aanbreken dat wij als katholieke christenen van Mechelen ons verder verzamelen tot de ene kerkgemeenschap die wij eigenlijk al zijn?

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                  

 

Iedere gemeenschap nam afscheid van Stefaan elk vanuit een ander oogpunt. Voor Coloma waren dat de 'Ogen'

Ogen dienen om te zien, te kijken. Vooruitkijken, achterom zien, blind staren, het licht zien, focus hebben, zichtbaar zijn, terugblikken, … Als we terugblikken op onze tijd met Stefaan, zijn er 2 dingen die voor ons in het oog springen:

Ten eerste: zijn praktische kijk op de dingen. Stefaan is voor ons geen man van “grote, dure woorden” geweest, maar wel iemand met visie, iemand met zicht waar het op aan komt en wat er moet gebeuren.

Wat we daarnaast ook gezien hebben bij Stefaan, is zijn plezier in de vieringen van de eerste communie. Want geef toe: wat is er plezanter dan door de ogen van kinderen te kunnen kijken naar de wereld, naar anderen, naar God en Jezus ?

Als we vooruitkijken, zien we enerzijds het afscheid van Stefaan en anderzijds een nieuwe uitdaging zowel voor hem als voor ons. We zijn dankbaar voor de weg die we met hem hebben kunnen afleggen als gemeenschap en kijken in spanning uit naar het pad dat nog zichtbaar moet worden.

 

 

We volgen met zijn allen reeds lang de evolutie op van de interieurwerken in onze Colomakerk. Deze werken vorderen volgens planning en zouden afgerond worden in de loop van augustus 2017.

Schepen Greet Geypen en de Kerkfabriek nodigen iedereen graag uit op een infoavond waarop we iets meer te horen krijgen over de nevenbestemming van de kerk.

Naast het gebruik voor de eredienst zal een deel van de kerk in de toekomst immers ook kunnen gebruikt worden voor allerhande socio-culturele activiteiten. 

 

Het infomoment  gaat door op dinsdag 20 juni 2017 om 19u30 in zaal ’t Kranske, Tervuursesteenweg 16, Mechelen.

Van harte welkom!


*******************************************************************************************************************************************

 

De Koninklijke Harmonie Mechelen vergastte ons naar jaarlijkse traditie op een spetterende muzikale prestatie tijdens onze zondagsviering. Met veel enthousiasme vulden ze het Kranske met zalige muziek. Jong en oud genoot met volle teugen.