Zondag 
23 oktober 2016

11u00 Eucharistieviering
in 't Kranske

************************

Zondag 
30 oktober 2016

11u00 Eucharistieviering
in 't Kranske

************************

Dinsdag
01 november 2016
Allerheiligen

11u00 Eucharistieviering
in 't Kranske

Jaargetijde van Marcel De Clercq en zoon Arthur

************************

Woensdag
02 november 2016
geen viering

 

 

 

 

 

 De Jippers hebben hun werkjaar sterk ingezet met een speciale activiteit op weekend.

In Schilde stapten ze in een teletijdmachine die hen helemaal terugbracht naar de periode van de eerste christenen. Niet gemakkelijk, want die mensen waren toch best bang na de dood van Jezus. Ze zochten veilige plekken waar ze elkaar konden ontmoeten en een beetje konden bijpraten.

Ook de Jippers zochten -in hun eigen groepje- een plekje waar ze zich goed voelden,hun eigen  ‘CENAKEL’: een plekje om elkaar verhalen te vertellen en je af te vragen: hoe is het buiten?  Wat als we naar buiten gaan? 

Naar goede gewoonte werd er ook een naam gezocht voor de nieuwste groep Jippers: het werd Jip Spoor

 

We maken een broek.
Volledige concentratie is de boodschap Alles moet in de puntjes juist gestikt zijn,

en dat onder het waakzaam oog van juf Anne

Vanuit de gemeenschap willen we Nelles ook van harte welkom heten. We wensen hem en de familie een heel fijne toekomst, gedragen door het geloof in Jezus.

De fiere ouders namen woorden van Kris Gelaude ter hand om hun bewondering uit te spreken.