Zondag 29 jan. 2017

11 u Eucharistieviering
in 't Kranske

************************
Zondag 05 febr. 2017

11 u Eucharistieviering
in 't Kranske

Vormsel

************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het was een stemmige viering op 1 januari 2017: een stevige start van het nieuwe jaar!

Er zijn geen slechte dagen in deze 365 dagen. Er zijn alleen maar dagen waarop we wat minder kunnen dragen. Laat mij dan wensen dat er tussen al die mensen die je al het beste wensen- wel iemand is die je dan zal vragen of hij de last wat mee kan dragen.

 

Met de kanteling van duisternis naar licht valt het nieuwe je in handen. Zoveel dagen je gegeven om een gouden kantje rond het jaar te weven.

 

 

 Heel de advent van 2016 was Jesaja onze leidsman.

‘Geef nooit op!’ was zijn goede raad.

Ook al ziet het er op het eerste zicht niet altijd goed uit, blijf hopen!

De wereld wacht op hoopvolle mensen, op mensen die niet bij de pakken blijven zitten.

De wereld heeft nood aan mensen die de hand aan de ploeg slaan, mensen die het licht voor iedereen willen laten schijnen.

 

Voor de praktische uitwerking verwees Jesaja naar Jezus.

En terecht!

De meester tolk.

De man die beter dan wie ook de bedoeling van Gods droom onder woorden bracht.

Ons in één moeite een efficiënt recept meegaf om die woorden in daden om te zetten.

 

We willen hem volgen.

Om mensen van vrede te zijn te zijn.

Mensen van licht te worden.

Als we hier straks buitengaan mogen we het krachtig uitstralen.

 

Zalig kerstfeest!

 

 

   

De Jippers herschreven het kerstverhaal: waar zou Jezus vandaag geboren worden, in onze parochie, in de stad, in de wereld en de actualiteit van vandaag?  Wat is de kribbe vandaag?  En wie is Maria, wie zegt er vandaag ‘Ja!’ en wie is er bezorgd?  Wie zijn de herders?

Daarna werd een kerstster geknutseld. Ook daarbij werd nagedacht… misschien is die ster wel het symbool van ons verlangen. Verlangen naar…  

Toen de ouders er bij kwamen werd een spetterende ‘3 wijzen quiz’ gespeeld.

 

 

De kritische massa bereiken, genoeg mensen verzamelen om de droom van een waardig leven voor iedereen te realiseren... Daar gaat het om! Daar willen we aan werken,  in de voetsporen van Jezus.

We wachten ook op jou! Zet er mee je schouders onder.

 

Jesaja had gelijk! Je mag nooit de moed opgeven. Als een nat voorjaar de pompoenen niet veel kansen geeft dan kan een warm zonnetje in het najaar nog wonderen doen. En als je vreest dat er geen volk komt om er lekkere soep van te maken dan staat plots de hele keuken vol.

De ‘soep op de stoep’ ging weer vlot van de hand!

Wil je weten waar de opbrengst naar toe gaat? Klik dan op  www.samentegenarmoede.be/wie-help-je